Compliance audit

Is uw organisatie compliant en waar bevinden zich nog eventuele verbeterpunten? Hoe is het gesteld met het gedrag en cultuur binnen de organisatie ten aanzien van compliance en integriteitsnormen? Het antwoord op deze en andere vragen krijgt u bij onze compliance audit.

 

Hiermee doorgronden wij uw gehele organisatie in korte tijd op de meest relevante risk- en compliance aspecten. Wij kijken daarbij onder andere naar de governance en inrichting van de compliance organisatie en de producten en diensten die worden geleverd. De belangrijkste wet- en (interne) regelgeving en de verhouding tot de directie, business, audit, externe toezichthouders en overige risicomanagement-functies brengen wij hierbij in kaart. Waar nodig geven wij concrete verbeteradviezen.

 

Uiteraard schenken wij met de audit ook aandacht aan de cultuur en het gedrag van de organisatie omdat dit volgens onze visie onlosmakelijk verbonden is met compliance en de implementatie van wet- en regelgeving.

Lees meer / >

Meer weten over dit onderwerp?

Klantcase: Compliance audit


NL | EN