Compliance mag zelf ook in de spiegel kijken!

13 maart 2013

Hierdoor is Compliance vaak genoodzaakt in te springen om zo met veel duwen en trekken toch een implementatiedeadline te halen. Negatief bijeffect is dat hierdoor vaak frustratie ontstaat aan zowel business- als compliancezijde. Een waar energielek! Tijd dus voor de Compliance Officer om te bezien of dit ook anders kan.

 

Van regisseren naar faciliteren
Compliance is vaak nog bij veranderings- en implementatietrajecten aan het regisseren in plaats van faciliteren. Gevolg hiervan is dat de business zich minder snel bewust wordt van de risico’s en voor de beheersing grotendeels leunt op compliance. Er is hierdoor geen sprake van een lerende organisatie die dit bij volgende implementaties beter zal doen. Daarnaast zal een goede Compliance Officer tot de conclusie kunnen komen dat een basis mist in de organisatie om veranderingen structureel door te voeren.

 

Aansluiten bij engagers
Deze basis is wel degelijk te leggen als Compliance aansluiting zoekt bij de zgn. engagers. Dit zijn de medewerkers die vanuit hun eigen overtuiging (dus eigenlijk ook al los van enige wet- en regelgeving), de waarden onderschrijven die de wetgever via regels probeert af te dwingen. Een voorbeeld hiervan is de waarde om het klantbelang centraal te stellen; engagers beschouwen dat als vanzelfsprekend en hebben geen regels nodig om als zodanig te handelen. Engagers zijn intrinsiek gemotiveerd en zijn in iedere organisatie te vinden. Zij kunnen beschouwd worden als ambassadors en inspireren andere medewerkers (followers), waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat. Zo wordt gebruik gemaakt van de belangrijkste potentiële kracht, te weten de betrokken medewerkers, om veranderingen te realiseren.

 

Bottom-up en top-down ontmoeten elkaar
Verder kan Compliance zichzelf afvragen of zij zich wel juist positioneert in de organisatie. Dient zij zich niet veel meer op een ‘gelijkwaardig’ niveau als de business te begeven om van hieruit samen veranderingen te realiseren? Een echte bottom-up benadering dus. Er bestaan dan minder frustraties en men leert van elkaar. Randvoorwaarde is wel dat tegelijkertijd top-down door het bestuur het belang van compliance en verandering wordt gecommuniceerd. Mits goed uitgevoerd, zullen beide benaderingen elkaar uiteindelijk ontmoeten. Zo ontstaat een optimale situatie en kan de organisatie naar een volgend niveau van Compliance bewegen.


Terug naar overzicht


NL | EN