DNB: 'TRUSTKANTOREN HOUDEN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES ZORGELIJK SLECHT BIJ'

25 april 2014

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de ‘transactiemonitoring’ vaak onvoldoende werkt bij deze firma's. Ook wordt niet goed gekeken of een klant wel deugt. ‘De wijze en diepgang van de monitoring sluiten niet altijd aan bij het risicoprofiel van de cliënt’, schrijft DNB in zijn nieuwsbrief. Vandaar dat dit soort types er dus nog wel eens doorglippen. Bij drie trustkantoren heeft dit tot ‘formele maatregelen’ geleid.

 

‘Volgens de branchevereniging Holland Quaestor wordt het lage aantal meldingen onder meer veroorzaakt door de dubbele belangen die trustbestuurders hier dikwijls bij hebben’, schrijft DNB verder. Bestuurders van trustkantoren schrijven zich vaak in als bestuurder van de doorsluis-bv's, omdat zo’n bv officieel een bestuurder woonachtig in Nederland moet hebben. Hierdoor ontstaat een dubbelrol. ‘Zij moeten ongebruikelijke transacties melden, maar zijn tegelijkertijd vaak bestuurder van de organisatie die deze ongebruikelijke transactie heeft uitgevoerd.’

 

Uit een ander onderzoek van DNB naar CV-structuren komt al een even zorgelijk beeld naar voren. Ook hier blijken trustkantoren amper een idee te hebben waar ze mee bezig zijn. 'Niet alleen worden CV-structuren vaak oneigenlijk gebruikt, ook is geconstateerd dat trustkantoren te weinig weten van de klanten en de bijbehorende geldstromen. (...) Het risico bestaat dat een [buitenlandse benficair eigenaar] buitenlands vermogen in een Nederlandse CV plaatst om belasting te ontduiken en/of geld wit te wassen.'

 

Bron en tekst: DNB/Quotenet


Terug naar overzicht


NL | EN