Effectief bestuur

De eisen die de wetgever en de toezichthouder stellen aan bestuurders en commissarissen zijn steeds strenger. Bestuur, intern toezicht en de wisselwerking daartussen, moeten effectief zijn om te voorkomen dat er zich incidenten voordoen die de reputatie van het bedrijf of de instelling kunnen schaden.

 

Partner in Compliance heeft inzicht in de verschillende belangen van de diverse stakeholders waar het bestuur en commissarissen rekening mee moet houden. Daarnaast beschikken wij over kennis en ervaring met het implementeren van de eisen uit de verschillende corporate governance gedragscodes.

Lees meer / >


NL | EN