Onze samenleving is in toenemende mate doordrongen van de negatieve gevolgen van ondermijnende criminaliteit, zoals fraude en corruptie. Ook voor jouw organisatie kan fraude of corruptie negatieve consequenties hebben, zoals boetes, en een potentieel negatief effect op het imago als gevolg. Of jouw organisatie nu alleen activiteiten heeft in Nederland of ook in het buitenland, er is altijd een kans dat je met fraude of corruptie wordt geconfronteerd.

Doe je internationaal zaken? Dan heeft buitenlands anti-corruptiebeleid mogelijk ook gevolgen voor jouw organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de UK Bribery Act, die een grotere alertheid op fraude en corruptie vereist voor organisaties met activiteiten in de UK. Goede beheersmaatregelen zorgen ervoor dat jouw organisatie in control is.

Heb je behoefte aan advies of ondersteuning bij het opstellen en inrichten van beheersmaatregelen of een effectieve gedragscode? Heb je hulp nodig bij het feitenonderzoek of bij fraude- en corruptie-gerelateerde zaken? Dan is Partner in Compliance er voor jou!

Wat bieden wij?

We bieden ondersteuning en advies bij zowel de preventie van fraude en corruptie, het onderzoek naar een incident als ook in het natraject, ná een incident of een eventuele (FIOD-)inval.

Preventie fraude en corruptie
Heeft jouw organisatie te maken met klanten, inhuur van derden of aanbestedingen? Doe je zaken met landen waar corruptie relatief vaak voorkomt? Is het risico op corruptie een serieus onderwerp in de directiekamer van jouw organisatie? Of is er voor jou een andere aanleiding om te werken aan preventie van fraude en corruptie?

We bieden je:

 • quick scan, op de huidige situatie of voor een specifiek issue.
 • onderzoek naar derde partijen.
 • risicoanalyse van de totale bedrijfsvoering op het gebied van fraude en corruptie.
 • inrichting of verbetering Compliance Management Systeem (ISO 19600).
 • inrichting van beheerssysteem tegen omkoping en corruptie (ISO 37001).
 • inrichting van de rol van (externe) compliance officer.
 • training en creëren van bewustwording dat integer zaken doen – nationaal en internationaal – de norm moet zijn.
 • audit, na de inrichting van beheersmaatregelen.

Beheersing van fraude- en corruptierisico’s vereist een integere bedrijfsvoering. Als Partner in Compliance kunnen we jouw organisatie bij uitstek helpen in het totale compliance werkveld. Lees wat we bieden op het gebied van compliance consultancy.

Bij een incident of (FIOD-)inval
Is er onverhoopt sprake van fraude of corruptie binnen jouw organisatie? Dan is een professioneel feitenonderzoek de eerste stap om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom de alarmbellen niet eerder afgegaan zijn. Met als vervolgstap uiteraard het beantwoorden van de vraag: hoe kun je dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen? We bieden je een onafhankelijk uitgevoerd zelfonderzoek, waarbij we meenemen:

 • de toedracht ofwel het feitenonderzoek.
 • de rol van derde partijen.
 • de rol van de eigen medewerkers.
 • dat jouw organisatie volledig betrokken blijft bij het onderzoek.
 • dat de schade zo beperkt mogelijk gehouden wordt (damage control).

 • Wat is volgens ons een goed zelfonderzoek?
  Een compliance audit/onderzoek op het gebied van fraude en corruptie uitgevoerd naar je eigen organisatie naar aanleiding van een incident. Op de manier zoals een toezichthouder of opsporingsdienst dat onderzoek zou uitvoeren. Vanuit de overtuiging dat je als organisatie integer wilt zijn.
 • Wanneer doe je zelfonderzoek?
  Zelfonderzoek richt zich op een incident waar jouw organisatie zelf achter is gekomen of dat is ontdekt door de overheid of journalistiek. Je laat het uitvoeren naast of in plaats van de overheid, als basis voor het oplossen van het incident en het formuleren van preventiemaatregelen.
 • Wat levert het jouw organisatie op bij een fraude- of corruptie-incident?
  Het biedt jouw organisatie snel helderheid in de problematiek, de omvang en de te nemen passende maatregelen. Je hebt de regie van het onderzoek in eigen handen. Zelfonderzoek wordt positief gewaardeerd door de overheid en een rechter. Het is te gebruiken als basis voor een eventueel vervolgtraject bij het OM.
 • Wie laat je een zelfonderzoek uitvoeren?
  In eerste instantie wordt vaak gedacht aan het inschakelen van de eigen advocaat of accountant voor zelfonderzoek. Maar het is beter om het forensisch onderzoek uit te laten voeren door een hierin gespecialiseerd bedrijf, zoals Partner in Compliance. Vanwege onze onafhankelijkheid, onze expertise in forensisch onderzoek en onze snelheid en efficiency, met als resultaat lagere kosten.

Natraject – na een incident of een eventuele (FIOD-)inval
De vervolgstap is het beantwoorden van de vraag: hoe kun je een fraude- of corruptie- incident in de toekomst voorkomen? We bieden je:

 • training en creëren van bewustwording bij je medewerkers.
 • begeleiding van de directie en creëren van de juiste tone at the top.
 • inrichting of verbetering Compliance Management Systeem (ISO 19600).
 • inrichting van beheerssysteem tegen omkoping en corruptie (ISO 37001).
 • inrichting van de rol van (externe) compliance officer.
 • monitoring van de beheersmaatregelen op basis van de risicoanalyse.
 • onafhankelijk toezicht op de naleving van transactieafspraken (invulling van de rol van Monitor)

Voor welke type organisaties werken wij?

We werken voor alle organisaties die fraude en corruptie willen voorkomen en voor organisaties die geconfronteerd worden met een van beide. Onze focus ligt voor deze expertise op de private sector, zowel nationaal als internationaal opererend. Denk hierbij aan organisaties die te maken hebben met offreren, tenders, aanbestedingen, agenten, tussenpersonen of offshore structuren. Ook kun je denken aan organisaties die handelen met landen of in sectoren waar corruptie vaak voorkomt. Wij kunnen bij een incident samenwerken met jouw advocatenkantoor, waarbij zij de juridische advisering en begeleiding doen richting het Openbaar Ministerie en wij het feitenonderzoek.

Waarom bieden we fraude en corruptie samen als één expertise?

Voor preventie, ondersteuning bij een incident en de nazorg na een incident bieden we voor fraude en corruptie dezelfde diensten. De aanpak bij beide delicten komt sterk overeen. Daarnaast is het zo dat corruptie dikwijls hand in hand gaat met fraude. Corruptiebetalingen of -ontvangsten wil men verhullen in de administratie, vaak door valsheid in geschrifte in contracten of facturen.

Je medewerkers, klanten en relaties kennen is ook voor anti-fraude en anti-corruptie cruciaal.

Wat is het voordeel van werken met ons?

Onafhankelijk
Onze onafhankelijkheid biedt je de waarborg voor een onbevooroordeelde en open visie op de aanpak van fraude en corruptie binnen jouw organisatie. Als wij onderzoek doen is dit goed te gebruiken richting bijvoorbeeld de FIOD en het OM bij een aangifte.

De kennis van de expert in huis halen
Met onze expertise op het gebied van anti-fraude en anti-corruptie haal je jarenlange ervaring in huis. Ervaring met forensisch onderzoek én specifieke werkervaring bij de FIOD. Wij bieden deze expertise in combinatie met onze jarenlange kennis en ervaring met klant- en relatie-onderzoek (Know Your Customer, KYC). Je medewerkers, klanten en relaties kennen is ook voor anti-fraude en anti-corruptie cruciaal.