Lijkt het erop dat jouw organisatie betrokken is bij fraude of corruptie? Dan kun je bij ons terecht voor een onafhankelijk feitenonderzoek. We bieden je inzicht in wat er is gebeurd en hoe het heeft kunnen gebeuren. Zo kun je als organisatie de reputatie- en financiële schade zoveel mogelijk beperken. Ook voor de toekomst.

In de praktijk blijkt dat organisaties in alle sectoren vroeg of laat worden geconfronteerd met fraude of corruptie, omdat de organisatie er slachtoffer van is of (onbewust) aan meewerkt. Heeft jouw organisatie de juiste maatregelen getroffen om dit te voorkomen? Werken deze maatregelen ook echt in de praktijk? Ofwel: neem je je verantwoordelijkheid om integer te zijn of neem je bewust een risico met mogelijk veel schade tot gevolg? Wij helpen je om scherp te krijgen of je alles op orde hebt. Zijn er aanpassingen nodig? Dan helpen we je daarbij. Ook als je internationaal zaken doet en moet voldoen aan buitenlands anti-corruptiebeleid.

We bieden ondersteuning en advies bij zowel de preventie van fraude en corruptie, het onderzoek naar een incident als ook in het natraject, ná een incident of een eventuele (FIOD-)inval. Voor alle compliance- en integriteitsvraagstukken, ook als het gaat om fraude en corruptie, is Partner in Compliance er voor jou!

Je medewerkers, klanten en relaties kennen is ook voor anti-fraude en anti-corruptie cruciaal.

Hoe kunnen we helpen bij het voorkomen van fraude en corruptie?

Ongeacht in welke landen of sectoren jouw organisatie actief is: er is altijd een kans dat je met fraude en corruptie wordt geconfronteerd. Wij zijn er voor je om je te ondersteunen bij het voorkomen van fraude en corruptie, in al zijn vormen. Denk aan ondermijningszaken waar je als organisatie slachtoffer van wordt of waar je (onbewust) aan meewerkt. Zoals een medewerker die in ruil voor luxe artikelen een aannemer een opdracht gunt, een buitenlandse vestiging die steekpenningen betaalt om een vergunning te krijgen of een ambtenaar die een bedrijf bevoordeelt bij een aanbesteding in ruil voor een verbouwing aan zijn eigen huis. Het laatste overkwam de gemeente Rotterdam. Of denk aan een bemiddelingsbureau dat fraudeert met de aanvraag van subsidies – zoals aan het licht kwam bij het LUMC -, een medewerker die bewust te hoge facturen goedkeurt in ruil voor geld of het niet juist monitoren van transacties waardoor je als organisatie fraude faciliteert. Of het nu gaat om het formuleren, uitvoeren of monitoren van preventiemaatregelen: we helpen je om in control te zijn.

Dat doen we onder andere met:

 • Een nulmeting

  Natuurlijk neem je als management de preventie van fraude en corruptie serieus. Maar speel je wel een actieve rol in het voorkomen en bestrijden van dit soort integriteitsschendingen en straal je dit ook uit? Zijn de fraude- en corruptierisico’s goed in kaart gebracht? Zijn de procedures en beheersmaatregelen effectief? Weet je met wie je zaken doet? Ofwel: doe je voldoende om fraude en corruptie te voorkomen of zijn er andere maatregelen nodig? Wij maken het op basis van een nulmeting inzichtelijk voor je.

 • Het inrichten van beheersmaatregelen

  Wij kunnen je helpen bij het opstellen van beleid en het (her)formuleren en implementeren van beheersmaatregelen ter preventie van fraude en corruptie. Een beheersmaatregel kan zijn het structureel uitvoeren van derdenonderzoek, zodat je veilig zaken kunt doen met de juiste partijen. Onze concrete beheersmaatregelen en controles maken het ook mogelijk om bijvoorbeeld de ISO 37001-certificering (Anti-omkoping managementsysteem) te verkrijgen. Heb je al een ISO-certificering, dan kunnen we helpen bij de verplichte jaarlijkse audit.

 • Het geven van trainingen

  We maken je in onze trainingen bewust van de vele verschijningsvormen van fraude en corruptie en de signalen die relevant zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de preventie ervan. We benaderen het voorkomen van fraude en corruptie vanuit een brede compliance context. Je wordt je bewust van de noodzaak van een effectieve inrichting van compliance en een integere bedrijfscultuur. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kun je ons aanbod aan trainingen met open inschrijving bekijken.

Beheersing van fraude- en corruptierisico’s vereist een integere bedrijfsvoering. Als Partner in Compliance kunnen we jouw organisatie bij uitstek helpen in het totale compliance werkveld. Lees wat we bieden op het gebied van compliance consultancy.

Hoe kunnen we helpen bij een incident?

Onafhankelijk feitenonderzoek

Word je onverhoopt geconfronteerd met fraude of corruptie binnen jouw organisatie? Dan is een onafhankelijk feitenonderzoek ofwel zelfonderzoek de eerste stap om te achterhalen wat er is gebeurd, hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom de alarmbellen niet eerder zijn afgegaan. Met als vervolgstap uiteraard het beantwoorden van de vraag: hoe kun je dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen? In het onderzoek nemen we mee:

 • de toedracht ofwel de feiten.
 • de rol van derde partijen.
 • de rol van de eigen medewerkers.
 • dat jouw organisatie volledig betrokken blijft bij het onderzoek.
 • dat de schade zo beperkt mogelijk gehouden wordt (damage control).

Gaat het feitenonderzoek meer richting een integriteitsonderzoek? Ook dan kunnen wij je als geen ander helpen.

 • Wanneer doe je zelfonderzoek?
  Zelfonderzoek ofwel onafhankelijk feitenonderzoek richt zich op een incident waar jouw organisatie zelf achter is gekomen of dat is ontdekt door de overheid of journalistiek. Het kan gebruikt worden voor zelfmelden bij een opsporingsinstantie. In dat geval laat je het onderzoek uitvoeren naast of in plaats van de overheid. Wij vinden, los daarvan, dat je een zelfonderzoek moet laten uitvoeren vanuit de overtuiging dat je als organisatie integer wilt zijn: de aanleiding moet niet alleen damage control zijn, maar ook moraliteit. Het kan dus ook voor alleen intern gebruik uitgevoerd worden. Een goed zelfonderzoek moet daarnaast concrete handvatten bieden voor het oplossen van het incident en het formuleren van preventiemaatregelen, voor nu en voor de toekomst.
 • Wat levert het jouw organisatie op bij een fraude- of corruptie-incident?
  Een zelfonderzoek ofwel onafhankelijk feitenonderzoek biedt jouw organisatie snel helderheid in de aard en omvang van de problematiek en de te nemen passende maatregelen. Het biedt veel voordelen. Je hebt de regie van het onderzoek in eigen handen, het is minder belastend voor jouw organisatie en het biedt een snelle oplossing. Een zelfonderzoek wordt positief gewaardeerd door de overheid en een rechter. Je laat zien dat je echt werk maakt van het voorkomen van fraude en corruptie. Het is te gebruiken als basis voor een eventueel vervolgtraject bij het OM. Daarnaast zou het kunnen zijn dat het OM rekening houdt met een meewerkende houding bij een eventuele vervolging of strafeis.
 • Wie laat je een zelfonderzoek uitvoeren?
  In eerste instantie wordt vaak gedacht aan het inschakelen van de eigen advocaat of accountant voor zelfonderzoek. Maar het is beter om het forensisch onderzoek uit te laten voeren door een hierin gespecialiseerd bedrijf, zoals Partner in Compliance. Vanwege onze onafhankelijkheid, expertise in forensisch onderzoek en onze snelheid en efficiency, met als resultaat lagere kosten.

Voorkomen in de toekomst en monitoring

Je gebruikt een onafhankelijk feitenonderzoek ofwel zelfonderzoek om (nieuwe) incidenten te voorkomen. De vervolgstap is uiteraard het beantwoorden van de vraag: hóe zorg je ervoor dat het in de toekomst niet meer gebeurt? Wij helpen je om snel en adequaat te kunnen reageren en om de schade van het incident te beperken. Niet alleen financiële schade, maar ook reputatieschade. We zorgen ervoor dat je daarnaast maatregelen kunt nemen om de risico’s voor de toekomst te verkleinen. We kunnen je helpen met het implementeren en monitoren hiervan. Desgewenst kunnen wij de rol van externe compliance officer (tijdelijk) invullen of jouw compliance-afdeling ondersteunen.

Mocht in Nederland, net als in bijvoorbeeld de VS, een Monitor worden aangesteld na een incident als (vast) onderdeel van een schikking, dan kunnen wij die rol voor jou invullen. Wij voeren dan onafhankelijk toezicht uit zodat het OM zeker weet dat jouw organisatie zich houdt aan de voorwaarden van de schikking, en dat een gedegen herstelplan wordt gemaakt én uitgevoerd. Lees meer over de rol en toegevoegde waarde van een Monitor in anti-corruptie.

Voor welk type organisaties werken wij?

We werken voor alle organisaties die fraude en corruptie willen voorkomen en voor organisaties die geconfronteerd worden met een van beide, zowel binnen de private als de publieke sector. Ongeacht in welke landen en sectoren een organisatie actief is.

Bij een incident kunnen we samenwerken met jouw accountant of advocatenkantoor, waarbij zij de juridische advisering en begeleiding doen richting het OM en wij het feitenonderzoek.

Wat is het voordeel van samenwerken met ons?

Onafhankelijk

Onze onafhankelijkheid biedt je de waarborg van een onbevooroordeelde en open visie op de aanpak van fraude en corruptie binnen jouw organisatie. Als wij onderzoek doen is dit goed te gebruiken richting bijvoorbeeld de FIOD en het OM bij een aangifte.

De kennis van de expert in huis halen

Met onze expertise op het gebied van anti-fraude en anti-corruptie haal je jarenlange ervaring in huis. Ervaring met forensisch onderzoek, interne fraudebestrijding én specifieke werkervaring bij de FIOD. Wij bieden deze expertise in combinatie met onze jarenlange kennis en ervaring met klant- en relatie-onderzoek (Know Your Customer, KYC). Je medewerkers, klanten en relaties kennen is ook voor anti-fraude en anti-corruptie cruciaal.