Partner in Compliance als externe compliance officer

Je kunt ervoor kiezen om de functie van de compliance officer intern in te richten of uit te besteden. Wil jouw organisatie de compliancefunctie uitbesteden? Of heb je behoefte aan ondersteuning, tijdelijk of voor langere termijn? Dan is Partner in Compliance er voor jou!

Hoe werken wij?

Volledig of deels uitbesteden
De compliance-werkzaamheden en de benodigde kennis zijn zeer uiteenlopend en dynamisch. Is het niet realistisch om de functie intern kwalitatief goed in te vullen? Is een interne compliance officer vanuit kostenoverweging niet verantwoord? Profiteer dan met een externe compliance officer van onze actuele kennis en ervaring. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de werkzaamheden aan ons uit te besteden. We noemen dit co-sourcen. Hierbij ondersteunen we de interne compliance officer of afdeling met onze kennis en ervaring. Een andere mogelijkheid is dat we operationele compliance-activiteiten voor jouw organisatie uitvoeren.

Wat is het resultaat?

Kennis én bewustwording
Partner in Compliance is al vele jaren de externe compliance officer bij verschillende financiële instellingen, zoals pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en (kleinere) banken. Onze consultants weten hierdoor als geen ander welke eisen de wet- en regelgeving stelt. Zij werken daarbij vanuit de overtuiging dat integriteit belangrijk is. En helpen je om de bewustwording van het belang van integriteit binnen jouw organisatie te vergroten.

Wat is het voordeel van samenwerken met ons?

Anticiperen
We houden nauwlettend in de gaten wat er gaat spelen op het gebied van compliance vanuit (Europese) wetgeving en wat daarop de visie is van de toezichthouders. Zo kunnen we met jouw organisatie anticiperen op wat er gaat komen.

Vast bedrag
We bieden een externe compliance officer aan voor een vast bedrag per jaar. Jij kunt natuurlijk aangeven waar voor jouw organisatie de accenten liggen, bijvoorbeeld:

  • het uitvoeren van een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA);
  • het functioneren als meldpunt voor integriteitskwesties;
  • het verzorgen van workshops om intern de bewustwording van het belang van integriteit te vergroten.

De externe compliance officer kan extra werkzaamheden, zoals een onderzoek bij een mogelijke integriteitsschending, uitvoeren tegen een scherp uurtarief.

Betrokkenheid
Je hebt bij ons je vaste aanspreekpunt die jouw organisatie kent. Samen met jou monitoren we de compliance-activiteiten en verzorgen we voor jou de rapportages.