Partner in Compliance expert op het gebied van privacy

Privacy is in onze digitale maatschappij een vakgebied dat binnen elke professionele organisatie de nodige aandacht verdient. Niet alleen om boetes van de toezichthouder te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat klanten niet de indruk krijgen dat een organisatie lichtvaardig omgaat met persoonsgegevens. Dit kan leiden tot imagoschade en daarmee tot verlies van omzet.

Alle organisaties dienen een privacy impactanalyse (PIA) te maken en privacyrisico’s in kaart te brengen. Heb je behoefte aan ondersteuning hierbij? Wil je de taken van privacy officer of functionaris gegevensbescherming uitbesteden? Heb je behoefte aan advies of ondersteuning bij andere privacy-zaken? Dan is Partner in Compliance er voor jou!

Hoe werken wij?

Maatwerk
Er is geen standaardantwoord op de vraag op welke wijze een organisatie voldoet aan de privacywetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming ofwel AVG in de EU). Daarnaast is de privacywetgeving gebaseerd op een risicogebaseerde benadering. De privacy-werkzaamheden zijn voor elke organisatie anders.

Wij bieden ondersteuning, tijdelijk of voor langere tijd. Je kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld:

  • de opzet en uitvoering van een privacy-complianceprogramma.
  • ondersteuning van jouw compliance-afdeling, privacy officer en bedrijfsjuristen.
  • volledig invullen van de taken van de privacyfunctionaris, bijvoorbeeld als dit intern niet haalbaar is.
  • volledig uit handen nemen van een privacyproject door een multidisciplinair projectteam.
  • ondersteuning en begeleiding bij privacyvraagstukken op het gebied van outsourcing, business development en invoering van nieuwe technologieën.
  • advies op het gebied van privacy-compliance, zoals het uitvoeren van de Privacy Compass, privacy audits, risicoanalyses, privacy impact assessments en quick scans door onze privacy consultants.
  • advies bij het implementeren van privacy-beheersingsmaatregelen.
  • ondersteuning bij de communicatie met interne en externe partijen zoals consumentenorganisaties, overheidsinstellingen of toezichthouders (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)).

Wat is het voordeel van samenwerken met ons?

Pragmatisch
Wij kunnen vanuit onze jarenlange ervaring en expertise de complexe privacywet- en regelgeving vertalen naar de praktijk voor jouw organisatie. Onze aanpak is vooral pragmatisch met oog voor jouw business.

Kleine en grote projecten
Onze eigen consultants zijn de basis voor de samenwerking met jouw organisatie. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij grotere projecten, kunnen onze consultants opschalen door samen te werken met specialisten uit ons vaste privacy-expertnetwerk.

Betrokkenheid
Je hebt bij ons je vaste aanspreekpunt die jouw organisatie kent. Wij staan voor betrokkenheid en goede kwaliteit voor een redelijke prijs.