Wwft wijzigingen 2013

4 december 2012

Onderwerpen zijn onder meer:

 

  • verruiming van de groep accountants en belastingadviseurs die onder de Wwft vallen, onder meer met de forensische accountants
  • verruiming van de omvang van de Wwft-plichtige diensten (ook schepen en hypotheek, ook overgang van een gedeelte van een onderneming)
  • het nieuwe transactiebegrip dat alle waarnemingen tijdens de dienstverlening omvat, dus niet alleen handelingen die met de diensten te maken hebben
  • nieuwe regels voor het cliëntenonderzoek, onder meer onderzoek vertegenwoordiging, herkenning stroman constructies
  • verruiming van het PEP-begrip, ook ‘binnenlandse’ PEP’s vallen onder de Wwft
  • regels voor personenvennootschappen
  • verkorting van de meldingstermijn tot ‘onverwijld’
  • de vrijwaring bij melding van een ongebruikelijke transactie geldt alleen als de Wwft-plichtige ondernemer niet schuldig of medeplichtig is aan de witwas- of terrorismefinancieringstransacties (“te goeder trouw”)
  • hogere eisen aan de opleiding van medewerkers, die geschoold dienen te worden in de nieuwste manieren om wit te wassen en terrorisme te financieren.

 


Meer weten over onze dienstverlening?
Terug naar overzicht


NL | EN