Wij hechten groot belang aan de kwaliteit van onze opleidingen en aan tevreden deelnemers. Heb je toch een klacht over een van de opleidingen van de Partner Compliance Academy? Laat het ons dan weten. In onze klachtenprocedure lees je hoe je een klacht kunt indienen en hoe we deze behandelen. Bij de behandeling staan zorgvuldigheid en een rechtvaardige oplossing centraal. 

Algemene bepalingen

In deze klachtenprocedure beschrijven we hoe wij met klachten omgaan en wat de voorwaarden zijn voor het indienen van een klacht. Wij behandelen een ingediende klacht altijd vertrouwelijk en ronden deze binnen vier weken af. Mochten we deze termijn niet halen, dan stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte.

We registreren elke klacht in een intern klachtenregister. Per klacht leggen we vast:

  • de dagtekening
  • de datum van ontvangst bij Partner in Compliance
  • de inhoud van de klacht
  • de inhoud van de afhandeling
  • de datum van afhandeling en verzonden reactie.

We bewaren deze gegevens tot twee jaar na afhandeling van de klacht. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht of beroepschrift. 

Indienen van een klacht

Je kunt een klacht uiterlijk 90 dagen na afronding van de opleiding schriftelijk indienen via klachten@partnerincompliance.nl. Of stuur je klacht per post naar Partner in Compliance t.a.v. Legal, Handelsweg 53, 1181 ZA Amstelveen.

Als je een klacht wilt indienen, geef dan in ieder geval aan:

  • de dagtekening
  • jouw naam en adres
  • een gedetailleerde omschrijving van jouw klacht
  • (indien mogelijk) wat voor jou de gewenste oplossing is.

Indienen van een beroepschrift

Ben je het niet eens met het oordeel over de klacht? Dan kun je een beroepschrift indienen.  Je kunt deze op dezelfde manier indienen als een klacht.

Bij het behandelen van een beroepschrift schakelen we als onafhankelijke derde een mediator van het Mediationhuis te Amsterdam in.

Binnen zes weken na ontvangst behandelen we het beroepschrift en informeren we je schriftelijk over het eindoordeel. Mochten we deze termijn niet halen, dan stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte. Het eindoordeel is bindend. Mocht het eindoordeel daartoe aanleiding geven, dan voeren we het zo snel mogelijk uit.

Wijzigingen in de klachtenprocedure

Wij behouden ons het recht voor om deze klachtenprocedure aan te passen. De huidige klachtenprocedure is bijgewerkt op 14 februari 2023.