Nieuwsberichten van Partner in Compliance

Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective

3 mei 2018

The European Parliament published a report regarding recent cases from the European Union banking supervisory perspective with regard to anti-money laundering (AML) rules. Lees meer >

Seminar Compliance & Integriteit Management voor de Boardroom

19 oktober 2017

Op woensdag 1 november organiseert Partner in Compliance Caribbean het gratis seminar “Compliance & Integriteit Management voor de Boardroom”. Sprekers Peter de Ruijter en Danny Smit zullen o.a. ingaan op de vraag hoe u op managementniveau een visie op compliance en integriteit effectief doorvertaalt naar beleid.
Lees meer >

Start Partner in Compliance Academy

30 mei 2017

Per 1 juni gaan wij starten met onze Partner in Compliance academy. De eerste groep AML Consultants van Partner in Compliance is inmiddels gestart met de ACAMS opleiding tot gecertificeerd CAMS. Als onderdeel van de Partner in Compliance academy bereiden wij onze consultants voor op het examen door met 15 consultants naar Londen te vliegen om tijdens de ACAMS Europe Conference deel te nemen aan het voorbereiding seminar.
Lees meer >

Nieuwe stap in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering

31 maart 2017

Het kabinet zet een nieuwe stap in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Een speciaal register gaat transparant maken wie de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming of rechtspersoon is. Zo kan bijvoorbeeld achterhaald worden naar wie een geldstroom gaat. Ook corruptie, fiscale misdrijven en bijvoorbeeld belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden. Lees meer >

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


NL | EN