Nieuwsberichten van Partner in Compliance

Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens

20 februari 2013

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) publiceert vandaag zijn `Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens'. De richtsnoeren leggen uit hoe het CBP bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast. De richtsnoeren vormen de verbindende schakel tussen het juridisch domein, met daarbinnen de eisen uit de Wbp, en het domein van de informatiebeveiliging, waarin de noodzakelijke kennis en kunde aanwezig is om daadwerkelijk aan die eisen te voldoen. De richtsnoeren treden 1 maart 2013 in werking. Lees meer >

Thema's DNB toezicht

29 januari 2013

De Nederlandsche Bank let ook dit jaar in haar toezicht extra op het vergroten van de weerbaarheid van de financiële sector en toekomstbestendige bedrijfsmodellen. Dit zijn twee van de speerpunten in het toezicht, zo beschrijft de toezichthouder in de brochure 'Thema’s DNB Toezicht 2013' die vandaag is verschenen. Risicobeheer, bestuur en cultuur, en de kwaliteit van toezichtrapportages zijn de andere speerpunten in 2013. De thema’s bouwen deels voort op de reeds in 2012 geagendeerde thema’s. Lees meer >

Wft Vakbekwaamheid

8 januari 2013

NIBE SVV heeft op een heldere wijze de laatste eisen over Wft vakbekwaamheid in een presentatie opgenomen. Hierin is duidelijk opgenomen wat van financiële instellingen wordt verwacht om te organiseren op dit terrein. In bijgaande PDF treft u de presentatie aan. Lees meer >

Publicatie naslagwerk CBP

3 januari 2013

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft haar interne naslagwerk openbaar gemaakt voor openbaar gebruik. Het bestaat o.a. uit passages van de parlementaire geschiedenis van de Wet bescherming persoonsgegevens en samenvattingen van openbare uitspraken. Lees meer >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


NL | EN