Nieuwsberichten van Partner in Compliance

Informatiedocument Klantbelang Centraal AFM

27 juni 2013

Middelgrote banken en verzekeraars hebben doorgaans minder contact met de AFM, waardoor zij minder op de hoogte zijn van wat de AFM precies van hen verwacht op het gebied van Klantbelang Centraal. Met dit informatiedocument neemt de AFM u verder mee in hoe de AFM aankijkt tegen het centraal stellen van het klantbelang in uw producten, processen en dienstverlening. Dit is gebaseerd op ervaringen van de laatste jaren en is mede tot stand gekomen door input van marktpartijen en externe deskundigen. Lees meer >

AFM: Duidelijke informatieverschaffing

19 juni 2013

Om financiële ondernemingen te ondersteunen in het duidelijker maken van hun informatie voor klanten, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het handboek ‘Werken aan duidelijke klantinformatie’ samengesteld. Het handboek is samen met verzekeraars tot stand gekomen, maar is geschikt voor alle financiële ondernemingen die productinformatie beschikbaar stellen aan de klant. Het Handboek is als bijlage toegevoegd.

Lees meer >

Vraagtekens RvS bij zorgplicht banken

15 mei 2013

De Raad van State is niet overtuigd van het nut en de noodzaak van het kabinetsplan om de algemene zorgplicht van banken verregaand in de wet vast te leggen.

Lees meer >

Start Compliance Community

13 mei 2013

Partner in Compliance start per 13 mei 2013 een Compliance Community voor de betere Compliance professionals.
Wil je hier meer informatie over of je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Partner in Compliance dan leggen wij graag uit wat dit inhoudt en welke voordelen dit voor opdrachtgevers en interim professionals oplevert. Lees meer >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


NL | EN