Nieuwsberichten van Partner in Compliance

Publicatie "veranderen door inleven"

8 mei 2013

Het klantbelang centraal stellen is de weg voor veel financiële instellingen om het vertrouwen van de klant (weer) terug te winnen. Dit artikel biedt, vanuit zelf opgedane ervaringen, inzichten aan de lezer die hierbij gehanteerd kunnen worden. Daarnaast kunnen de beschreven concepten en visie bijdragen aan de (discussie over de) richting die een instelling in dit kader inslaat. Belangrijk hierbij is het inleven in de belangen van de interne stakeholders (zoals klantmedewerkers, de compliance officer en de RvB), de klant en de maatschappij. Tevens is uitgewerkt hoe de compliance officer zich bewust kan positioneren binnen de financiële instelling, zodat hij vanuit zijn functie optimaal bijdraagt aan het eindresultaat. Lees meer >

DNB rapport: weinig aandacht voor gedrag bij RvB en RvC

8 april 2013

Bestuurders van financiële instellingen hebben te weinig aandacht voor en zijn zich te weinig bewust van het eigen gedrag en van de groepsdynamische processen die van invloed zijn op prestaties en uitkomsten. Uit het DNB toezicht op gedrag & cultuur blijkt dat de bestuurders en commissarissen doorgaans niet bewust sturen op de menselijke aspecten die bepalend zijn voor het succes en de effectiviteit van de organisatie. Lees meer >

Bgfo 3 implementatie nog niet afgerond door intermediair

26 maart 2013

De implementatie van Bgfo 3 is bij veel instellingen nog niet afgerond blijkt Partner in Compliance na een rondvraag bij verschillende bedrijven. Dit geldt zowel aan de aanbieders zijde (o.a. banken en verzekeraars) als aan de zijde van de financiële dienstverleners (intermediair). Onder andere het omschakelen naar een provisievrij model vergt veel inspanning. Verdienmodellen die jarenlang hebben bestaan zijn nu niet meer toegestaan. Partner in Compliance adviseert bedrijven aan beide zijden en kan ook uw organisatie hierbij verder helpen. Lees meer >

Compliance mag zelf ook in de spiegel kijken!

13 maart 2013

Iedereen weet dat de afdeling Compliance tegenwoordig een loodzware taak heeft. Compliance staat er gelukkig niet alleen voor. Sterker nog, de business is primair verantwoordelijk voor de naleving van regels. Helaas zien we dat de business dit vaak nog onvoldoende oppakt en hiertoe onvoldoende intrinsiek is gemotiveerd. Lees meer >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


NL | EN