Vorm
Klassikaal
Doorlooptijd
3 uur
Startdatum
Kosten
€295,-
Locatie
Nederland

Wil jij actief bij kunnen dragen aan de discussie over ongewenst gedrag binnen jouw organisatie en aan de gewenste cultuur? Wil jij niet alleen meer inzicht in het wettelijk kader, maar ook leren hoe je met elkaar in gesprek gaat en blijft over onethisch en ongepast gedrag? Wil je kritisch leren kijken naar jouw eigen normen en waarden? Deze training vergroot jouw bewustwording aan de hand van interessante casussen en dilemma’s, van anderen en ook van jou.

Waarom jouw bewustwording over ongewenst gedrag vergroten?

Ongewenst en onethisch gedrag kan een negatief effect hebben op het werkklimaat binnen jouw organisatie. Het komt de werksfeer en productiviteit zeker niet ten goede. Een veilige en prettige werksfeer begint bij een gezonde ‘aan- en uitspreekcultuur’, waarbij binnen de organisatie ruimte is om open de discussie aan te gaan over gewenst en ongewenst gedrag. Hoe gedrag wordt beleefd en ervaren verschilt van persoon tot persoon.

Uiteraard heb jij een beeld over wat gewenst en ongewenst gedrag is. Maar komt dit overeen met het beeld van bijvoorbeeld jouw collega’s en zakelijke relaties? Daarnaast zal ook jij je in sommige situaties afvragen of iets wel of niet kan. We leren je, door met elkaar in discussie te gaan, om de grens van wat wel en niet integer is scherper te krijgen. En dat de grens van wat wel en niet wenselijk is qua omgangsvormen afhangt van de situatie en de persoon. Dit doen we aan de hand van casussen en dilemma’s, ook die van jou.

Het resultaat is dat je meer open staat voor het perspectief van een ander. Na de training ben je je meer bewust over hoe je met elkaar om zou moeten gaan en wat jij vanuit jouw rol kan doen als je ongewenst gedrag ervaart of ziet. De focus ligt op hoe jij actief kunt bijdragen aan het creëren van een organisatiecultuur waarin ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties niet (meer) worden geaccepteerd.

Iemand anders laten lezen over deze training? Share!

Schrijf je direct in!

Inschrijven

Interesse om deze training incompany te volgen? Neem contact op!

Contact

Schrijf je direct in!

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die werkt bij een organisatie waar draagvlak is vanuit het management voor openheid en transparantie. Ongeacht in welke functie of welke sector je werkzaam bent. De training is bedoeld zowel voor leidinggevenden en directie als voor alle andere medewerkers.

Incompany en maatwerk

De training is heel goed incompany te volgen. Door met collega’s te discussiëren over gewenst en ongewenst gedrag wordt het makkelijker om met elkaar hierover in gesprek te gaan en te blijven. Het draagt ook bij aan een goed teamgevoel.

Jouw organisatie kan er voor kiezen om de standaardtraining bij jou op kantoor te laten geven. Daarnaast kunnen we een maatwerktraining ontwikkelen waarbij we focussen op casussen en dilemma’s die relevant zijn voor jouw organisatie. Je kunt ook denken aan een specifieke training voor de directie en leidinggevenden, met bijvoorbeeld een vervolgtraining waarbij het management en de andere medewerkers gezamenlijk in gesprek gaan. Bij een maatwerktraining sluiten we altijd aan op het beleid, de gedragsnormen en regels binnen jouw organisatie.

Voor meer informatie over incompany- en maatwerkmogelijkheden kun je contact met ons opnemen.

Doelstelling

Centraal in deze training staat het vergroten van jouw bewustwording en openheid over (on)gewenst en integer gedrag. De training stimuleert je om vastgeroeste patronen te doorbreken en het gesprek aan te gaan als een incident zich mocht voordoen. Het leert je om open te staan voor de subjectiviteit van ongewenst gedrag en voor wat wel of niet integer handelen is. Je leert wat de gevolgen kunnen zijn als je de grenzen van anderen niet respecteert. Je krijgt inzicht in waar je terecht kunt wanneer de sfeer of een specifieke situatie niet prettig of veilig voelt – en welke mogelijke vervolgstappen er genomen kunnen worden.

Vooropleiding

De training is geschikt voor iedereen. Wel is het belangrijk dat je bereid bent je open op te stellen om met elkaar in gesprek te gaan. Vereist is dat je echt een bijdrage wilt leveren aan een veilige, integere en prettige cultuur binnen jouw organisatie.

Voor iedereen die wil bijdragen aan een veilige organisatiecultuur door verder te kijken dan de eigen normen en waarden.

programma

Programma

De training heeft een hoge mate van interactie. We gaan 75% van de tijd met elkaar in gesprek over (on)gewenst en integer gedrag aan de hand van casussen en stellingen. We raden je aan om vooraf jouw eigen casussen en dilemma’s in te brengen.

In de training gaan we daarnaast in op:

 • Het wettelijk kader voor ongewenst en niet-integer gedrag in de werksfeer. Denk aan de Arbowet en de Wet bescherming klokkenluiders.
 • De gevolgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor een organisatie.
 • Hoe bereik je een veilige en integere cultuur en welke rol heeft eenieder hierin?
 • Waar kun je terecht voor meldingen en wat is de rol van de vertrouwenspersoon?

Certificaat

Na afronding ontvang je een bewijs van deelname.

Waarom de training Bewustwording (on)gewenst gedrag?

Word je bewust dat iedereen binnen een organisatie, ook jij, een rol heeft in het voorkomen van ongewenst of onethisch gedrag.
Doorbreek vastgeroeste patronen en draag bij aan een veilige, integere en prettige werkcultuur.
Zeer goed toepasbaar in jouw werk, door behandeling van jouw eigen dilemma’s en casussen.
Leer van onze eigen vertrouwenspersonen met praktijkervaring in het voorkomen en behandelen van integriteitskwesties en ongewenst gedrag.

startdata

Startdata

De eerstvolgende training is gepland op 26 november 2024 van 13.00 tot 16.00 uur. De training wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Amstelveen.

De volgende datum zal in 2025 zijn en wordt later bekend gemaakt.

Heb je interesse in een incompany- of maatwerktraining of heb je nog vragen over de training? Neem dan contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl.

Veelgestelde vragen

 • Wie geeft de training?
  De training wordt verzorgd door onze gecertificeerde vertrouwenspersonen, mensen met praktijkervaring in het omgaan met integriteitskwesties en het bieden van een veilige werkomgeving. Onze eigen mensen, met ons DNA. Mensen met een passie voor integriteit. Zij staan open om het gesprek aan te gaan over (een vermoeden van) ongewenst gedrag, een misstand of een incident.
 • Is deze training ook in het Engels?
  De training wordt standaard in het Nederlands gegeven. Op aanvraag is deze training ook mogelijk in het Engels. Neem hiervoor contact met ons op.
 • Ik heb me ingeschreven, hoe gaat het dan verder?
  Bevestiging en factuur
  Je ontvangt binnen 2 werkdagen de bevestiging van inschrijving. Je ontvangt daarna de factuur inclusief inschrijvingsvoorwaarden per e-mail. De betaling dient binnen 2 weken voldaan te zijn of, als de training eerder start, vόόr deelname aan de training.

  Informatie voorafgaand en na de training
  Een week voorafgaand aan de training ontvang je een e-mail met alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan de training. Direct na afloop van de training ontvang je digitaal het studiemateriaal.

  Mocht de training niet doorgaan op de door jou gekozen datum, dan bieden we je minimaal 2 weken van tevoren de mogelijkheid om een andere datum te kiezen.
 • Kan de training incompany gegeven worden?
  Ja dat kan. Je kunt er ook voor kiezen om een maatwerktraining te laten geven. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via opleidingen@partnerincompliance.nl. We denken graag met je mee.
 • Kan ik de training remote volgen?
  Onze trainingen zijn in de basis klassikaal. We hechten grote waarde aan een kleinschalig karakter, met de waarborg van individuele aandacht. Wij zijn ervan overtuigd dat face-to-face contact het overbrengen van kennis vergemakkelijkt. De training wordt daarom standaard bij ons op kantoor gegeven.

  Heeft jouw organisatie de voorkeur voor een remote training? Neem dan contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl om de mogelijkheden te bespreken.
 • Hoe kan ik een groep inschrijven voor deze training?
  Neem contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl als je een groep collega's wilt inschrijven.
 • Kan ik bij verhindering iemand anders deel laten nemen aan de training?
  Dat kan. We vragen je om dit minimaal 1 werkdag voor de start van de training aan ons door te geven via opleidingen@partnerincompliance.nl.