Vorm
Klassikaal
Doorlooptijd
1 week
Startdatum
Op aanvraag
Kosten
€2495,-
Locatie
Curaçao

Verbreed en actualiseer jouw kennis van anti-fraude en anti-corruptie met deze 5-daagse experttraining. Leer van onze specialisten uit de praktijk, die dagelijks een grote diversiteit aan organisaties adviseren over het herkennen en voorkomen van fraude en corruptie en hoe om te gaan met een incident. De training biedt praktische handvatten voor iedereen die zich wil specialiseren in anti-fraude en anti-corruptie.

Waarom de experttraining anti-fraude en anti-corruptie?

De experttraining biedt je de mogelijkheid om je kennis over corruptie te verdiepen. We belichten corruptie in zijn totaliteit. Alles wat aan corruptie gerelateerd is komt aan bod, waaronder de accessoire delicten en bedrijfscultuur. Net als in de basistraining anti-fraude en anti-corruptie gaan we in op de verschijningsvormen, indicatoren (red flags) en preventie, als ook hoe te handelen als je fraude of corruptie vermoedt. Maar dan meer diepgaand.

De training geeft ook meer inzicht in de mogelijkheden om organisaties weerbaarder te maken tegen fraude en corruptie. We leren je hoe jij vanuit jouw rol impact kan maken bij de preventie en bestrijding ervan.

Verdieping en actualisering kennis
Naast verdieping is ook actualisering van je kennis een belangrijk onderdeel van de training. Alleen door op de hoogte te zijn van actuele casuïstiek, relevante wet- en regelgeving en belangrijke jurisprudentie kun je in jouw werk een belangrijke rol spelen in het voorkomen van fraude en corruptie.

Praktische handvatten
De training is vooral pragmatisch en biedt handvatten voor de preventie van fraude en corruptie. Jouw casussen en dilemma’s komen ruim aan bod. Je kunt de opgedane kennis en de geboden handvatten dan ook direct in de praktijk toepassen.

Leer van specialisten uit de praktijk
De training is ontwikkeld door ons Team Anti-fraude en anti-corruptie, onder leiding van Peter van Leusden. Hij is een van onze specialisten, met jarenlange ervaring als projectleider bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) en nauwe betrokkenheid bij de Working Group on Bribery van de OECD. Wij durven te zeggen dat de training voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, zorgvuldigheid en inhoudelijke diepgang.

Iemand anders laten lezen over deze training? Share!

Schrijf je direct in!

Inschrijven

Interesse om deze training incompany te volgen? Neem contact op!

Contact

Schrijf je direct in!

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die zich wil specialiseren op het gebied van anti-fraude en anti-corruptie.

We richten ons met name op professionals die werken bij organisaties die fraude en corruptie willen voorkomen of bij organisaties die geconfronteerd worden met een van beide. Professionals die vanuit hun rol in staat zijn om signalen van fraude en corruptie op te pakken, actie te ondernemen en oplossingen te bedenken en uit te voeren. Denk aan medewerkers van de financiële afdeling, medewerkers van de sales afdeling, leidinggevenden, beleidsbepalers, bestuurders, interne accountants, risk officers en interne controllers.

Daarnaast is de training ontwikkeld voor personen die zich in hun werk bezighouden met de preventie en opsporing van fraude en corruptie, zoals compliance officers, opsporingsambtenaren, toezichthouders, juridisch adviseurs, advocaten en externe accountants.

Incompany en maatwerk

De experttraining anti-fraude en anti-corruptie is heel goed incompany te volgen. Jouw organisatie kan ervoor kiezen om de standaard experttraining bij jou op kantoor te laten geven.

Naast onze standaard experttraining hebben we een specifieke experttraining ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met de bestrijding van fraude en corruptie. Bijvoorbeeld voor hele teams of afdelingen binnen de politie of een toezichthouder. In deze specifieke training behandelen we doelgroepspecifieke inhoud, voorbeelden, casussen en dilemma’s.

Daarnaast kunnen we een maatwerktraining ontwikkelen waarbij we volledig aansluiten op de kennis, ervaring en werkomgeving binnen jouw organisatie. We gaan dan alleen in op de fraude- en corruptierisico’s die binnen jouw organisatie spelen.

Voor meer informatie over incompany- en maatwerkmogelijkheden kun je contact met ons opnemen.

Doelstelling

Centraal in deze experttraining staan het herkennen van fraude en corruptie aan de hand van uitgelichte indicatoren en red flags én het bieden van handvatten.

Doel is dat je signalen adequaat kunt oppakken, risico’s kunt onderkennen, oplossingen kunt bedenken en maatregelen kunt implementeren. Met als uiteindelijke doel:

 • Het vergroten van de integriteit van een organisatie.
 • De preventie van fraude en corruptie.
 • De opsporing en bestrijding van fraude en corruptie.

Vooropleiding

De training is geschikt voor professionals met diverse achtergronden en ervaringen. Basiskennis van fraude, corruptie en financieel-economische criminaliteit is een pré. Affiniteit met deze onderwerpen is vereist.

Alle facetten van fraude en corruptie, in een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk, direct toepasbaar in jouw eigen werk.

opzet

Opzet

De training bestaat uit 5 klassikale trainingsdagen met verschillende thema’s. Elk thema behandelt corruptie vanuit een unieke invalshoek. Met de 5 thema’s komen alle facetten van fraude en corruptie aan bod.

De training is voortdurend in ontwikkeling. Daardoor kunnen we je verzekeren dat de laatste actualiteiten aan bod komen. Daarnaast is de training praktijkgericht en in hoge mate interactief.

Programma

1. Basiskennis corruptie

 • Fasen en beweegredenen
  We nemen je mee door alle fasen van een corruptie-schema en lichten de beweegredenen achter corruptie toe.
 • Maatschappelijk probleem
  We gaan in op de omvang en verwevenheid van corruptie in de maatschappij. Ook de gevolgen komen aan bod: is corruptie een slachtofferloos delict? Is er een omslag in maatschappelijke bewustwording over de ernst van corruptie?
 • Indicatoren
  Je leert hoe en waaraan je corruptieproblematiek kunt herkennen.
 • Wet- en regelgeving
  We behandelen de relevante wet- en regelgeving en we belichten hoe de opsporing van financieel-economische criminaliteit op Curaçao is ingericht en welke opsporingsdiensten betrokken zijn.

2. Fraudevormen binnen corruptie

 • Methodieken en verschijningsvormen
  Fraude faciliteert corruptie. Bij fraude kun je onderscheid maken in methodieken (zoals valsheid in geschrifte, belastingfraude, zwarte bankrekeningen en omkoping) en verschijningsvormen (zoals nepotisme: het bevoordelen van verwanten door bijvoorbeeld een invloedrijke functie te geven).
 • Schijn en wezen
  We staan uitgebreid stil bij schijn en wezen: zaken zijn niet altijd wat ze lijken te zijn. Je kunt er dus niet zomaar van uitgaan dat wat je ziet juist is.
 • Raakvlakken en leren herkennen van red flags
  We zetten de raakvlakken tussen fraude en corruptie uiteen door spraakmakende en beeldende casuïstiek, waarbij je diverse red flags leert herkennen.

3. Witwassen van corruptiegelden

 • Raakvlakken witwassen en corruptie
  Het belangrijkste raakvlak tussen witwassen en corruptie is te vinden in het verhullen van de geldstroom (zwartwassen) en het uiteindelijk kunnen aanwenden van de gelden (witwassen).
 • In de praktijk
  Aan de hand van casuïstiek over onder andere crypto en offshore structuren belichten we hoe het witwassen van corruptiegelden in de praktijk gaat.
 • Link met corruptie
  De focus ligt nadrukkelijk op witwassen als onderdeel van het corruptieproces, in plaats van witwassen als zelfstandig delict.
 • Wet- en regelgeving
  We gaan ook in op relevante (internationale en nationale) wet- en regelgeving en maken hierbij onderscheid tussen een juridische en economische benadering.

4. Verdieping corruptie

 • Alle ins en outs van corruptie
  We geven je volledig inzicht. De verschijningsvormen en bijkomstige delicten komen aan bod. We gaan daarnaast in op de diverse betrokkenen, waaronder de daders en slachtoffers en de reactie vanuit de maatschappij.
 • Verdieping wet- en regelgeving en jurisprudentie
  We behandelen de corruptiedelicten uit het Wetboek van Strafrecht: ambtelijke/niet-ambtelijke, binnenlandse/buitenlandse en actieve/passieve corruptie. Alle relevante wet- en regelgeving en de inrichting van de opsporingsdiensten komen ruim aan bod.
 • Herkennen van red flags en preventie van corruptie
  We gaan in op de signalen of red flags waaraan de diverse varianten van corruptie (tijdig) herkend kunnen worden en staan uitgebreid stil bij de preventiemogelijkheden.

5. Bedrijfscultuur en beleid

 • Beleid en procedures
  We belichten de verschuiving van juridische verantwoordelijkheid naar maatschappelijke verantwoordelijkheid en de toenemende invloed van compliance.
 • De rol van bestuurders en de verschuiving van tone at the top naar conduct at the top
  Niet alleen de verantwoordelijkheid en rol van bestuurders bij de preventie en bestrijding van fraude en corruptie komen aan bod, maar ook hun rol bij de bewustwording in alle lagen van een organisatie.
 • Zelfonderzoek en zelfmelden
  Vanuit damage control en vanuit moraliteit. We bespreken de voordelen.
 • Financial & Non-Financial Risk
 • Zwijgcultuur en klokkenluiders
  We gaan in op de redenen voor een zwijgcultuur en de manieren om dit te keren. Ook staan we stil bij de relatie tussen zwijgcultuur en bestaande regelingen voor klokkenluiders. Wanneer zijn deze effectief?

Vorm

Tijdens de trainingsdagen wisselen kennisoverdracht en het toepassen van kennis aan de hand van opdrachten elkaar af. De opdrachten, waaronder praktijkcasussen en het werken met wetteksten, worden gezamenlijk gemaakt tijdens de training. Bij dit alles heb je ruim de mogelijkheid om jouw eigen casussen en dilemma’s voor te leggen.

Certificaat

Na afronding ontvang je een bewijs van deelname.

Waarom de experttraining anti-fraude en anti-corruptie?

Alle facetten van fraude en corruptie, in een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk, direct toepasbaar in jouw eigen werk.
Leer fraude en corruptie nog beter te herkennen en te bestrijden, aan de hand van spraakmakende casuïstiek en eigen dilemma’s.
Vergroot en verdiep je kennis van relevante (inter)nationale wet- en regelgeving en jurisprudentie.
Leer van onze specialisten met praktijkervaring in forensisch onderzoek en bij de FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst).
Ontdek hoe jij het verschil kan maken bij de preventie van fraude en corruptie.

startdata

Startdata

De eerstvolgende training wordt gepland op basis van inschrijvingen. De training wordt gegeven in het Mangrove Beach Resort.

Heb je interesse in een incompany- of maatwerktraining, of heb je nog vragen over de training? Neem dan contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl.

Veelgestelde vragen

 • Wie geeft de training?
  De training wordt verzorgd door onze anti-fraude en anti-corruptie specialisten, mensen uit de praktijk, met ervaring in forensisch onderzoek én specifieke werkervaring bij de FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst).
 • Is deze training ook in het Engels?
  De experttraining wordt standaard in het Nederlands gegeven. Op aanvraag is deze training ook mogelijk in het Engels. Neem hiervoor contact met ons op.
 • Ik heb me ingeschreven, hoe gaat het dan verder?
  Bevestiging en factuur
  Je ontvangt binnen 2 werkdagen de bevestiging van inschrijving. Je ontvangt daarna de factuur inclusief inschrijvingsvoorwaarden per e-mail. De betaling dient binnen 2 weken voldaan te zijn of, als de training eerder start, vóór deelname aan de training.

  Informatie voorafgaand en na de training
  Een week voorafgaand aan de training ontvang je een e-mail met alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan de training. Direct na afloop van de training ontvang je digitaal het studiemateriaal.

  Mocht de training niet doorgaan op de door jou gekozen datum, dan bieden we je minimaal 2 weken van tevoren de mogelijkheid om een andere datum te kiezen.
 • Kan er een maatwerktraining voor mijn organisatie gegeven worden?
  Onze experttraining kunnen we op maat maken, waarbij we alleen ingaan op de fraude- en corruptierisico’s die binnen jouw organisatie spelen. We sluiten bij een maatwerktraining ook aan op de specifieke kennis, ervaring en werkomgeving binnen jouw organisatie. Je kunt ervoor kiezen om de maatwerktraining op jouw kantoor te laten geven of op een locatie naar keuze. We denken graag met je mee. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via opleidingen@partnerincompliance.nl.
 • Kan de training incompany gegeven worden?
  Ja dat kan. Je kunt er ook voor kiezen om een maatwerktraining te laten geven. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via opleidingen@partnerincompliance.nl. We denken graag met je mee.
 • Kan ik de training remote volgen?
  Onze opleidingen zijn in de basis klassikaal. We hechten grote waarde aan een kleinschalig karakter, met de waarborg van individuele aandacht. Wij zijn ervan overtuigd dat face-to-face contact het overbrengen van kennis vergemakkelijkt. De experttraining wordt daarom alleen klassikaal (fysiek) gegeven.
 • Hoe kan ik een groep inschrijven voor deze training?
  Neem contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl als je een groep collega’s wilt inschrijven.
 • Kan ik bij verhindering iemand anders deel laten nemen aan de training?
  Dat kan. We vragen je om dit minimaal 1 werkdag voor de start van de training aan ons door te geven via opleidingen@partnerincompliance.nl.