Vorm
Klassikaal
Doorlooptijd
2 dagen
Startdatum
Kosten
€1595,-
Locatie
Nederland

Leer beter te begrijpen waarom bepaalde zaken belangrijk zijn om te achterhalen in CDD- en TM-onderzoek. De training biedt jou inzicht in de wet- en regelgeving die hiervoor de basis is, met uitgebreide aandacht voor de ontwikkelingen tot nu toe en de verwachte veranderingen. Met deze kennis heb jij een goede (juridische) basis om niet alleen klantonderzoek uit te voeren, maar ook om met jouw organisatie mee te denken over het inrichten van klantonderzoek.

Waarom de training (Inter)nationale antiwitwaswetgeving?

Juridisch onderbouwde basis voor CDD- en TM-onderzoek
Voer je klantonderzoek uit of ben je betrokken bij ander (operationeel) KYC-werk? Dan moet je weten wat de vereisten zijn vanuit de (inter)nationale antiwitwaswetgeving en vanuit de sanctiewetgeving. De training geeft je in slechts 2 dagen volledig inzicht in de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan het doen van klantonderzoek. Het doel van de antiwitwaswetgeving staat hierbij centraal. De juridische onderbouwing geeft jou antwoord op de vraag waarom je bepaalde zaken wilt weten en onderzoeken. Met deze training leg je een goede basis voor jouw CDD- en TM-werkzaamheden.

Basis voor beleidsmatige kant van klantonderzoek
Je leert beter begrijpen welke keuzes er gemaakt kunnen worden voor de inrichting van klantonderzoek. Ook bieden we je inzicht in de verwachte ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Dit helpt je de vertaalslag te maken van wet- en regelgeving naar antiwitwasbeleid en hoe dit toe te passen in processen. Het resultaat is dat je met de opgedane kennis voor jouw organisatie (ook) een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de meer beleidsmatige kant van klantonderzoek.

Opfrissen kennis
Ook als je al kennis hebt van de wet- en regelgeving is de training voor jou interessant. Met de actuele casuïstiek, recente én verwachte ontwikkelingen in de antiwitwaswetgeving en belangrijke jurisprudentie fris je je kennis op. Met de opgedane actuele inzichten kun je in jouw werk een belangrijke rol spelen in het verbeteren van klantonderzoek.

Iemand anders laten lezen over deze training? Share!

Schrijf je direct in!

Inschrijven

Interesse om deze training incompany te volgen? Neem contact op!

Contact

Schrijf je direct in!

Doelgroep

De training biedt een goede juridische onderbouwing voor professionals die vanuit hun functie direct of indirect te maken hebben met (operationele) KYC-werkzaamheden. Ook voor hen die eerder een (interne) training op dit gebied hebben gevolgd is de training waardevol, vanwege de brede scope van de training en de aandacht voor verwachte ontwikkelingen.

De training is geschikt voor professionals die (gaan) werken bij alle soorten Wwft-plichtige instellingen. Van banken en vermogensbeheerders, tot notarissen, kansspelaanbieders en cryptobedrijven.

Incompany en maatwerk

De training (Inter)nationale antiwitwaswetgeving is heel goed incompany te volgen. Jouw organisatie kan ervoor kiezen om de training bij jou op kantoor te laten geven. Daarnaast kunnen we een maatwerktraining ontwikkelen waarbij we volledig aansluiten op de kennis, ervaring en werkomgeving binnen jouw organisatie.

Voor meer informatie over incompany- en maatwerkmogelijkheden kun je contact met ons opnemen.

Doelstelling

Het centrale doel van deze training is dat je de internationale en Nederlandse antiwitwaswetgeving kent en begrijpt. Belangrijk is dat je inzicht krijgt in met welk doel de wet- en regelgeving is opgesteld en welke invulling de wetgever en toezichthouders eraan geven.

Met als uiteindelijke doel dat:

 • Je begrijpt waarom binnen CDD- en TM-onderzoek bepaalde zaken onderzocht worden.
 • Je weet hoe je de wet- en regelgeving kunt interpreteren, met ruimte voor keuzes door jouw organisatie.
 • Je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan het omzetten van wet- en regelgeving naar beleid, procedures en processen. Met oog voor de praktische uitvoerbaarheid voor jouw organisatie.

Vooropleiding

De training is op HBO-niveau. Basiskennis van antiwitwaswetgeving, sanctiewetgeving of de werking van het recht is een pré. Affiniteit met deze onderwerpen is vereist.

Je leert begrijpen hoe de antiwitwaswetgeving in elkaar zit en wat dit betekent voor CDD- en TM-onderzoek, operationeel of beleidsmatig.

programma

Programma

De training is voortdurend in ontwikkeling en gaat altijd in op de laatste actualiteiten. Tijdens de training oefen je met de opgedane kennis. In het beleidsspel stel je gezamenlijk een CDD-beleid op aan de hand van de besproken wet- en regelgeving en internationale AML/CFT-standaarden. Het doel is dat je gevoel krijgt bij de interpretatie en doorvertaling van wetgeving en in hoe jouw organisatie zelf keuzes kan en mag maken bij het opstellen van antiwitwasbeleid.

In de training gaan we in op:

 • FATF en overige internationale AML/CFT-standaarden
 • Europese antiwitwaswetgeving
 • Antiwitwaswetgeving in Nederland
 • (Inter)nationale sanctiewetgeving
  Welke sancties zijn er en wat betekenen deze in de praktijk? Aan de hand van spraakmakende voorbeelden leggen we uit wat je moet onderzoeken om sancties na te kunnen leven.
 • Wwft
 • Vertaalslag van wet- en regelgeving naar praktisch uitvoerbare beleidsstukken, procedures en processen.
  We oefenen dit in de vorm van een beleidsspel.
 • Toezicht en toezichthouders in Nederland
  Aan de hand van casuïstiek laten we je zien hoe het toezicht op de naleving van de antiwitwaswetgeving in Nederland geregeld is, hoe toezichthouders onderzoek doen en waar ze op letten. We besteden ook aandacht aan de mogelijke bevindingen en op te leggen maatregelen en sancties.

Certificaat

Na afronding ontvang je een bewijs van deelname.

Waarom de training (Inter)nationale antiwitwaswetgeving?

Vergroot of actualiseer je kennis van de antiwitwaswetgeving en de vereisten van de toezichthouders.
Focus op de juridisch onderbouwing voor CDD- en TM-onderzoek.
Krijg uitleg van de sanctiewetgeving aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden.
Praktisch toepasbaar in jouw werk, of dat nu operationeel of beleidsmatig is.

startdata

Startdata

De eerstvolgende training start op 5 november 2024. De training wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Amstelveen. De volledige planning kun je hier vinden.

De volgende startdatum zal in 2025 zijn en wordt later bekend gemaakt.

Heb je interesse in een incompany- of maatwerktraining, of heb je nog vragen over de training? Neem dan contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl.

Veelgestelde vragen

 • Wie geeft de training?
  De training wordt verzorgd door onze KYC-specialisten, mensen uit de praktijk. Zij helpen onze klanten onder andere bij het maken van de vertaalslag van wet- en regelgeving naar praktisch uitvoerbare beleidsstukken, procedures en processen. Met oog voor de business van de klant en de vereisten vanuit de toezichthouders.
 • Is deze training ook in het Engels?
  De training wordt alleen in het Nederlands gegeven.
 • Ik heb me ingeschreven, hoe gaat het dan verder?
  Bevestiging en factuur
  Je ontvangt binnen 2 werkdagen de bevestiging van inschrijving. Je ontvangt daarna de factuur inclusief inschrijvingsvoorwaarden per e-mail. De betaling dient binnen 2 weken voldaan te zijn of, als de training eerder start, vóór deelname aan de training.

  Informatie voorafgaand en na de training
  Een week voorafgaand aan de training ontvang je een e-mail met alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan de training. Direct na afloop van de training ontvang je digitaal het studiemateriaal.

  Mocht de training niet doorgaan op de door jou gekozen datum, dan bieden we je minimaal 2 weken van tevoren de mogelijkheid om een andere datum te kiezen.
 • Kan er een maatwerktraining voor mijn organisatie gegeven worden?
  Onze training (Inter)nationale antiwitwaswetgeving kunnen we op maat maken, waarbij we alleen ingaan op de onderdelen van de wet- en regelgeving die voor jouw organisatie van toepassing zijn. We sluiten bij een maatwerktraining ook aan op de specifieke kennis, ervaring en werkomgeving binnen jouw organisatie. Je kunt ervoor kiezen om de maatwerktraining op jouw kantoor te laten geven of bij ons op kantoor in Amstelveen. We denken graag met je mee. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via opleidingen@partnerincompliance.nl.
 • Kan de training incompany gegeven worden?
  Ja dat kan. Je kunt er ook voor kiezen om een maatwerktraining te laten geven. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via opleidingen@partnerincompliance.nl. We denken graag met je mee.
 • Kan ik de training remote volgen?
  Onze opleidingen zijn in de basis klassikaal. We hechten grote waarde aan een kleinschalig karakter, met de waarborg van individuele aandacht. Wij zijn ervan overtuigd dat face-to-face contact het overbrengen van kennis vergemakkelijkt. De training (Inter)nationale antiwitwaswetgeving wordt daarom standaard bij ons op kantoor gegeven.
 • Hoe kan ik een groep inschrijven voor deze training?
  Neem contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl als je een groep collega's wilt inschrijven.
 • Kan ik bij verhindering iemand anders deel laten nemen aan de training?
  Dat kan. We vragen je om dit minimaal 1 werkdag voor de start van de training aan ons door te geven via opleidingen@partnerincompliance.nl.