Vorm
Klassikaal
Doorlooptijd
6 maanden
Startdatum
Op aanvraag
Kosten
€6495,-
Locatie
Nederland

Leer het vak van KYC-analist van onze specialisten uit de praktijk en ontwikkel jezelf tot Certified KYC Analyst. De opleiding biedt een gedegen (juridische) basis, de benodigde kennis en praktische handvatten voor iedereen die kwalitatief goed klantonderzoek wil doen. En voor iedereen die een belangrijke bijdrage wil (gaan) leveren aan het vergroten van de integriteit van zijn organisatie.

Waarom de Leergang KYC Analist?

Juridisch onderbouwde basis voor CDD- en TM-onderzoek
Deze leergang biedt je de mogelijkheid om een goede basis te leggen voor jouw CDD- en TM-werkzaamheden. We gaan uitgebreid in op de wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan het doen van klantonderzoek. Het doel van de antiwitwaswetgeving staat hierbij centraal. De juridische onderbouwing geeft jou antwoord op de vraag waarom je bepaalde zaken wilt weten en onderzoeken.

Kennis nodig om klantonderzoek uit te voeren
Om gedegen klantonderzoek uit te kunnen voeren is onder andere kennis van rechtsvormen en het interpreteren van financiële informatie, zoals het lezen van een jaarrekening, vereist. Het is essentieel dat je weet welke bronnen je voor welke informatie kunt raadplegen en waar je deze kunt vinden. We leren je hoe je de informatie interpreteert en laten je dit ook oefenen.

Praktijkopdrachten
Natuurlijk biedt de leergang je praktijkvoorbeelden en actuele casuïstiek. Ook toetsen we de vaardigheden die je nodig hebt om klantonderzoek uit te voeren. Maar één van de meest belangrijke onderdelen van de leergang is de thuiswerkopdracht aan het einde van de CDD-module. Je brengt het geleerde in de praktijk door een volledig CDD-onderzoek uit te voeren op een echte klant. Dit geeft jou inzicht in jouw theoretische en praktische kennis én jouw schrijfvaardigheid.

Leer van specialisten uit de praktijk
De leergang is ontwikkeld door onze CDD/AML-analisten. Zij werken zelf dagelijks actief mee op KYC-projecten. Ieder vanuit zijn eigen rol en met zijn eigen specialisme, maar allen met een passie voor compliance en integriteit. Ze zijn vooral praktisch ingesteld en weten als geen ander hoe je klantonderzoek op een risicogebaseerde manier uitvoert. Natuurlijk in lijn met de vereisten van de toezichthouders.

Iemand anders laten lezen over deze training? Share!

Schrijf je direct in!

Inschrijven

Interesse om deze training incompany te volgen? Neem contact op!

Contact

Schrijf je direct in!

Doelgroep

De Leergang KYC Analist is geschikt voor iedereen die werkt of wil starten als junior KYC-analist. De leergang biedt ook veel toegevoegde waarde voor professionals die vanuit hun functie direct of indirect te maken hebben met (operationele) KYC-werkzaamheden.

De opleiding is geschikt voor professionals die (gaan) werken bij alle soorten Wwft-plichtige instellingen. Van banken en vermogensbeheerders, tot notarissen, kansspelaanbieders en cryptobedrijven.

Incompany en maatwerk

De Leergang KYC Analist is heel goed incompany te volgen. Jouw organisatie kan ervoor kiezen om de standaard leergang bij jou op kantoor te laten geven.

Daarnaast kunnen we een maatwerkopleiding ontwikkelen waarbij we volledig aansluiten op de kennis, ervaring en werkomgeving binnen jouw organisatie. We gaan dan uitgebreid in op de integriteitsrisico’s die binnen jouw organisatie spelen. Deze risico’s zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals het type klanten, de landen waarin of waarmee zaken wordt gedaan en het type producten of diensten.

Voor meer informatie over incompany- en maatwerkmogelijkheden kun je contact met ons opnemen.

Doelstelling

De Leergang KYC Analist is een solide en brede basisopleiding voor (toekomstige) CDD/AML-analisten. Het biedt je niet alleen een uitgebreide theoretische uitleg, maar ook de unieke mogelijkheid om praktische vaardigheden te ontwikkelen.

Doel is dat je over alle kerncompetenties gaat beschikken die je nodig hebt om CDD- en TM-werkzaamheden kwalitatief goed uit te voeren. Met als uiteindelijke doel dat:

 • Jij breed en flexibel inzetbaar bent. Zowel in de functie van CDD- als TM-analist. Ook kun je na het volgen van deze leergang bij diverse type instellingen werken.
 • Jouw organisatie ervan verzekerd is dat jij als Certified KYC Analyst voldoet aan de vereiste kwaliteitsstandaard.
 • Jouw organisatie zich kan onderscheiden met de nieuwe nationale benchmark op het gebied van KYC.

Vooropleiding

De leergang is op HBO-niveau. Werkervaring of een opleiding op dit niveau is gewenst. De leergang is geschikt voor professionals met diverse achtergronden en ervaringen. Relevante (voor)kennis van wet- en regelgeving of de werking van het recht is een pré, maar geen vereiste. Affiniteit met compliance en integriteit is wel vereist.

Als KYC-analist is het belangrijk dat je je bevindingen correct, overtuigend en kernachtig kunt formuleren. Dit beoordelen we aan de hand van meerdere opdrachten. Jouw Nederlandse taalvaardigheid is onderdeel van de beoordeling. Het is daarom nodig dat je verbaal en schriftelijk sterk bent in Nederlands.

Leer van KYC-specialisten uit de praktijk en word Certified KYC Analyst.

opzet

Opzet

De leergang is opgebouwd uit 4 modules verdeeld over 7 klassikale trainingsdagen. Met deze modules komen alle benodigde theorie en alle facetten uit de praktijk voor een KYC-analist aan bod:

 • Introductie KYC
 • Wet- en regelgeving
 • CDD
 • Transactiemonitoring.

In elke module maak je vooraf en tijdens de trainingsdagen opdrachten. Jouw schrijf- en telefonische vaardigheden toets je in de modules Wet- en regelgeving, CDD en Transactiemonitoring. Voor elke module is naast de klassikale trainingsdagen zelfstudie een belangrijk onderdeel.

Aan het einde van de CDD-module krijg je een thuiswerkopdracht. De opdracht is om een volledig CDD-onderzoek uit te voeren op een echte klant. Deze thuiswerkopdracht is één van de meeste belangrijke onderdelen van de leergang, waar je ongeveer 4 weken de tijd voor krijgt.

De leergang wordt afgesloten met een eindtoets. We bieden je de mogelijkheid om 1 week voorafgaand aan de eindtoets deel te nemen aan een online bijeenkomst waarin we je praktische uitleg en (leer)tips geven ter voorbereiding op de eindtoets. We beantwoorden dan ook eventueel vooraf ingestuurde vragen.

De training is voortdurend in ontwikkeling. Daardoor kunnen we je verzekeren dat de laatste actualiteiten aan bod komen.

Programma

1. Introductie KYC
Wat is de basis voor het KYC-onderzoek en waarom is het belangrijk? We gaan in op:

 • Theoretische hoofdlijnen van het vakgebied, aan de hand van het Handboek AML Professional
 • Belang en doel van KYC
 • Poortwachtersfunctie
 • Plaats van KYC in het wettelijk en maatschappelijk veld.

2. Wet- en regelgeving
In deze module werken we het theoretisch kader uit de vorige module verder uit. We gaan dieper in op de voor jou relevante (internationale en nationale) wet- en regelgeving en illustreren hoe het integriteitstoezicht is geregeld in Nederland. Deze verdieping is de basis voor de modules CDD en Transactiemonitoring. Onderdeel van de module is het trainen van jouw vaardigheid voor inkomend telefoonverkeer.

De onderwerpen van deze module op een rij:

 • FATF en overige internationale AML/CFT-standaarden
 • Europese antiwitwaswetgeving
 • Antiwitwaswetgeving in Nederland
 • (Inter)nationale sanctiewetgeving
  Welke sancties zijn er en wat betekenen deze in de praktijk? Aan de hand van spraakmakende voorbeelden leggen we uit wat je moet onderzoeken om sancties na te kunnen leven.
 • Wwft
 • Vertaalslag van wet- en regelgeving naar praktisch uitvoerbare beleidsstukken, procedures en processen.
  Hiermee gaan we oefenen in de vorm van een beleidsspel.
 • Toezicht en toezichthouders in Nederland
  Aan de hand van casuïstiek laten we zien hoe het toezicht op de naleving van de antiwitwaswetgeving in Nederland geregeld is, hoe toezichthouders onderzoek doen en waar ze op letten. We besteden ook aandacht aan de mogelijke bevindingen en op te leggen maatregelen en sancties.
 • Vaardigheidstraining voor het voeren van inkomende telefoongesprekken
  We geven je praktische handvatten over hoe je om moet gaan met emoties en bezwaren en laten je oefenen met het telefonisch beantwoorden van vragen over de antiwitwaswetgeving. Met als doel dat je deze vragen op een juiste, klantvriendelijke en integere manier kunt beantwoorden, in voor de klant begrijpelijke taal.

3. CDD
We behandelen alle onderdelen van een CDD-onderzoek. Je leert welke informatie je moet verzamelen, welke bronnen je voor welke informatie het beste kunt raadplegen en hoe je informatie uit deze bronnen moet interpreteren. Ook train je je schrijfvaardigheid. Klassikaal oefen je vervolgens met de geleerde kennis door een aantal CDD-onderzoeken van A tot Z uit te voeren. Na afloop van de trainingsdagen maak je zelfstandig een thuiswerkopdracht waarin je een volledig CDD-onderzoek uitvoert op een echte klant.

De onderwerpen van de module op een rij:

 • Eigendom en zeggenschap
  We gaan in op zowel Nederlandse als buitenlandse rechtsvormen. Je leert organisatiestructuren te beoordelen aan de hand van casussen. Je gaat oefenen met de UBO-bepaling en het interpreteren en tekenen van organogrammen.
 • Doel en aard van de klantrelatie
 • Herkomst van middelen en vermogen
 • Mediatoets
 • Risicoanalyse en -afweging (Customer Risk Assessment)
  We behandelen de verschillende typen risico’s die er zijn en hoe je deze kunt identificeren. Je leert de risico’s te beoordelen en gedegen af te wegen. We staan uitgebreid stil bij de conclusie van een CDD-onderzoek: de indeling van klanten in risicocategorieën, mogelijke klantvragen en te formuleren beheersmaatregelen.
 • Schrijfvaardigheid
  Je leert hoe je een goed (en volledig) klantdossier vormt. In welke volgorde presenteer je informatie? Wat is je woordkeuze? Zijn alle details relevant? Baseer je je op feiten of doe je (on)bewust aannames? Hoe beargumenteer je ‘plausibiliteit’? Ook ga je oefenen met het beoordelen en herschrijven van teksten uit bestaande, geanonimiseerde CDD-dossiers.
 • In de praktijk
  Je gaat aan de hand van drie (fictieve én echte) casussen klassikaal oefenen in het uitvoeren van een CDD-onderzoekWanneer ‘ken’ je de klant? Hoe ver ga je in het verzamelen van gegevens? Wat is wel risicovol en wat niet? Hoe weeg je risico’s af, formuleer je de eindconclusie en bepaal je de risicocategorie? Over deze vragen gaan we discussiëren.
 • Thuiswerkopdracht
  Om alles wat je geleerd hebt over CDD in praktijk te brengen, sluiten we de module af met een thuiswerkopdracht waarbij je een volledig CDD-onderzoek uitvoert en vastlegt aan de hand van een bestaande (echte) casus. Je krijgt hiervoor ongeveer 4 weken de tijd.

4. Transactiemonitoring
In deze module leer je hoe je transactiemonitoring in de praktijk moet uitvoeren. Op welke red flags moet je letten en wat onderzoek je vervolgens? Wat moet je doen als er concrete aanwijzingen zijn dat een klant mogelijk betrokken is bij financieel-economische criminaliteit? Hoe zorg je er vervolgens voor dat de klant bereid is uitleg te geven over opvallendheden waar jij vragen over hebt?

De onderwerpen van de module op een rij:

 • Red flags van witwassen
  Je leert op welke red flags je moet letten om witwassen te kunnen opsporen. Denk aan klanten die actief zijn in sectoren waar veel contant geld in omgaat, zoals autohandelaren en casino’s. Denk ook aan klanten die internationale activiteiten verrichten (met of in verschillende typen hoogrisicolanden) of klanten waarbij verhoogde activiteit plaatsvindt. Wat moet je vervolgens onderzoeken om te voorkomen dat jouw organisatie betrokken raakt bij witwassen?
 • Red flags van terrorismefinanciering
  Welke methodes van terrorismefinanciering zijn er? Hoe zou je terrorismefinanciering kunnen herkennen? Welke moeilijkheden treden hierbij op en wat zijn red flags? Dit alles geïllustreerd aan de hand van interessante casuïstiek.
 • Signalen
  Welke signalen er zijn en hoe onderzoek je deze? Signalen vanuit de eigen organisatie, bad press signalen en uitleveringsbevelen/vorderingen komen aan bod.
 • Specifieke vormen van financieel-economische criminaliteit (FEC)
  FEC komt in veel vormen voor. We staan stil bij trade-based money laundering, btw-carrouselfraude en laundromats. Daarnaast komen verschillende vormen van fraude aan bod, zoals PGB-fraude, voorschotfraude (Nigeriaanse oplichting of 419-fraude), ponzifraude, boilerroomfraude en factuurfraude. En natuurlijk staan we stil bij FEC via cryptovaluta.
 • Vaardigheidstraining voor het voeren van uitgaande telefoongesprekken met klanten
  We geven je praktische handvatten voor het opbellen van een klant om informatie op te vragen en laten je dit ook oefenen.

Toetsing

Om te slagen voor de Leergang KYC Analist moet je de volgende onderdelen succesvol afronden:

 • De thuiswerkopdracht
 • De trainingen in schrijf- en telefoonvaardigheden
 • De eindtoets. Deze bestaat uit 50 meerkeuzevragen over het boek en de tijdens de klassikale trainingsdagen behandelde stof. De toets kun je thuis maken, in een online classroom.

Daarnaast is deelname aan alle klassikale trainingsdagen vereist om te kunnen slagen.

Verdere informatie met betrekking tot de verschillende toetsingsonderdelen, waaronder de normeringen en de kosten voor herkansingen, is opgenomen in het examenreglement. Deze informatie ontvang je na inschrijving. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Certificaat

Bij succesvolle afronding van de Leergang KYC Analist ontvang je de kwalificatie en titel ‘Certified KYC Analyst’. Je ontvangt een certificaat met daarop vermeld het behaalde eindcijfer. Jouw certificaat blijft altijd geldig.

Studiebelasting

De doorlooptijd van de Leergang KYC Analist is 6 maanden. De studiebelasting hangt af van jouw voorkennis en ervaring. Gemiddeld kun je uitgaan van in totaal 158,5 uur. Deze uren zijn verdeeld in:

 • Voorbereiden trainingsdagen: 3 uur
 • Bijwonen trainingsdagen: 56,5 uur
 • Maken thuiswerkopdracht: 15 uur
 • Zelfstudie: 80 uur
 • Voorbereiden eindtoets: 2,5 uur
 • Maken eindtoets: 1,5 uur.

startdata

Startdata

De datum voor de eerstvolgende leergang volgt binnenkort. De opleiding wordt gegeven op ons hoofdkantoor in Amstelveen. Een voorbeeld van de volledige planning kun je hier vinden.

Heb je interesse in een incompany- of maatwerkopleiding, of heb je nog vragen over de opleiding? Neem dan contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl.

Waarom de Leergang KYC Analist?

Alle facetten van zowel CDD- als TM-onderzoek, in een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk, direct toepasbaar in jouw eigen werk.
Krijg alle praktische kennis die je nodig hebt voor het uitvoeren van gedegen klantonderzoek.
Toets je opgedane kennis en vaardigheden met de unieke thuiswerkopdracht en voer zelfstandig een compleet CDD-onderzoek uit.
Train je schrijf- en telefoonvaardigheden, essentieel voor een CDD/AML-analist.
Word Certified KYC Analyst en toon aan dat jij en jouw organisatie voldoen aan de vereiste kwaliteitsstandaard.
Leer van onze specialisten met praktijkervaring in KYC-onderzoek, die organisaties helpen op basis van best practices.

Veelgestelde vragen

 • Welk studiemateriaal wordt gebruikt in de leergang?
  Je ontvangt voorafgaand aan de eerste module het Handboek AML Professional. Dit boek heb je nodig voor het maken van de toetsen en dus ook voor het succesvol afronden van de leergang. Overig benodigd studiemateriaal, ontwikkeld door onze KYC-specialisten, ontvang je gedurende de leergang.
 • Wie geeft de opleiding?
  De opleiding wordt verzorgd door onze eigen KYC-specialisten, mensen uit de praktijk. Zij helpen onze klanten met extra kennis of capaciteit voor CDD/AML-onderzoek. Onze eigen mensen, met ons DNA. Mensen met een passie voor integriteit en die praktisch ingesteld zijn.
 • Is deze opleiding ook in het Engels?
  De Leergang KYC Analist wordt alleen in het Nederlands gegeven.
 • Ik heb me ingeschreven, hoe gaat het dan verder?
  Bevestiging en factuur
  Je ontvangt binnen 2 werkdagen de bevestiging van inschrijving. In deze e-mail is ook het examenreglement opgenomen. Je ontvangt daarna de factuur inclusief inschrijvingsvoorwaarden per e-mail. De betaling dient binnen 2 weken voldaan te zijn of, als de opleiding eerder start, vóór deelname aan de opleiding.

  Informatie voorafgaand en na de training
  Een week voorafgaand aan de opleiding ontvang je een e-mail met alle informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan de opleiding. Direct na afloop van de opleiding ontvang je digitaal het overige studiemateriaal.

  Mocht de opleiding niet doorgaan op de door jou gekozen startdatum, dan bieden we je minimaal 2 weken van tevoren de mogelijkheid om een andere startdatum te kiezen.
 • Kan de opleiding incompany gegeven worden?
  Ja dat kan. Je kunt er ook voor kiezen om een maatwerkopleiding te laten geven. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via opleidingen@partnerincompliance.nl. We denken graag met je mee.
 • Kan ik de opleiding remote volgen?
  Onze opleidingen zijn in de basis klassikaal. We hechten grote waarde aan een kleinschalig karakter, met de waarborg van individuele aandacht. Wij zijn ervan overtuigd dat face-to-face contact het overbrengen van kennis vergemakkelijkt. De Leergang KYC Analist wordt daarom alleen bij ons op kantoor gegeven.
 • Hoe kan ik een groep inschrijven voor deze opleiding?
  Neem contact met ons op via opleidingen@partnerincompliance.nl als je een groep collega’s wilt inschrijven.
 • Kan ik bij verhindering iemand anders deel laten nemen aan de opleiding?
  Dat kan. We vragen je om dit minimaal 1 werkdag voor de start van de opleiding aan ons door te geven via opleidingen@partnerincompliance.nl.