Privacy compliance: nieuwe privacy-verordening goedgekeurd door de EU

21 januari 2016

“One-shop” mechanisme

Dit mechanisme zal ervoor gaan zorgen dat individuen klachten kunnen indienen aangaande misbruik van hun persoonsgegevens bij de gegevensbeschermingsautoriteit van hun eigen land, eerder dan daar waar een onderneming gevestigd is. Daarnaast zal er de mogelijkheid komen dat individuen gezamenlijk een collectieve vordering kunnen instellen via representatieve organen, zoals bijvoorbeeld een consumentenbeschermingsorganisatie. Indien er een gegevenslek wordt ontdekt, zullen bedrijven verplicht zijn om dit binnen 72 uur na ontdekking te melden. Sommige ondernemingen zullen ook verplicht zijn om een Functionaris voor Gegevensbescherming aan te stellen. Voor individuen wordt het recht gecreëerd om vergeten te worden, dat houdt in dat een onderneming onder bepaalde omstandigheden verplicht zal zijn persoonsgegevens te wissen.

 

“Accountability” (rekenschap en verantwoording)

Dit betekent dat een onderneming zelf verantwoordelijk is voor de naleving van privacywetgeving en dit, indien nodig, ook moet kunnen aantonen. Hierin is een cruciale rol weggelegd voor onder andere privacy- en informatiebeschermingspolicies en –procedures, documentatie van verwerkingen van persoonsgegevens en risicoanalyses. Door de nieuwe wetgevende regels zal data privacy governance een belangrijker begrip worden. Bij overtreding of het niet naleven van de voorgestelde regels, loopt een onderneming het risico een boete te krijgen tot € 20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet van de onderneming.

 

Dat er serieuze consequenties kleven aan overtreding of niet naleving van de privacywetgeving, is duidelijk. Privacy dient dus door bedrijven beschouwd te worden als een belangrijk risico dat ze in aanmerking moeten nemen, zowel voor de werking van hun business als voor hun reputatie. Bedrijven worden geadviseerd om tjdig maatregelen te implementeren om compliant te blijven aan de nieuwe wetgeving.

 

Heeft u hierover vragen of zou u graag willen weten hoe Partner in Compliance u hierbij van dienst kan zijn, neem dan contact met ons op en wij staan u graag te woord.

 

 

 


Privacy
Terug naar overzicht


NL | EN