Seminar Compliance & Integriteit Management voor de Boardroom

19 oktober 2017

WANNEER:

woensdag 1 november 2017

 

PLAATS: 

Restaurant & Café Gouverneur de Rouville

Rouvilleweg 9

Willemstad, Curaçao

 

TIJD: 

17:00 – 18:30 uur seminar

18:30 – 20:00 uur netwerkborrel

 

PRIJS: 

Gratis

 

DOELGROEP:

Executives, board members, directors, managing partners

 

PROGRAMMA:

 

 

Visie op Compliance & Integriteit Management

Compliance & Integriteit Management opereert op het raakvlak van bedrijfsethiek en risicobeheersing. Op executive niveau houden bestuurders zich bezig met Compliance, ofwel met processen en gedrag (in de markt, binnen de onderneming, bij de toezichthouder en van individuele medewerkers) die gericht zijn op het verminderen van de risico's (juridische, financiële en reputatierisico's) die voortvloeien uit het niet voldoen aan (internationale) wet- en regelgeving, bedrijfsnormen en maatschappelijke normen.

 

Een integere organisatie werkt

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak in om als organisatie zichtbaar en aantoonbaar compliant en integer te zijn. Schandalen in uiteenlopende sectoren tonen immers keer op keer aan hoe groot de gevolgen kunnen zijn van normafwijkend gedrag en het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het vertrouwen in (vooral financiële) bedrijven daalde en alles wijst erop dat compliance en integriteit veel sterker verankerd moeten worden binnen organisaties. 
 
Daarbij gaat compliance allang niet meer alleen om het voldoen aan wet- en regelgeving. De huidige maatschappij neemt daar eenvoudigweg geen genoegen meer mee. Tegenwoordig wordt van bedrijven verwacht dat zij bij hun handelen rekening houden met alle stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en bijvoorbeeld ook met het milieu. Als compliance en integriteit goed in de organisatie en de commerciële processen zijn verankerd, verbetert de dienstverlening. Het draagt bij aan een betere klantrelatie en versterkt de reputatie. 
 
Maar hoe formuleer je dan een visie op compliance en integriteit? In dit seminar nemen wij u mee vanuit een multidisciplinair perspectief in de vraag hoe u op managementniveau die visie doorvertaalt naar beleid. Dit doen wij door vanuit diverse disciplines (executive, toezichthouder en organisatie) te kijken naar dit vraagstuk. Bij compliance vraagstukken speelt bijvoorbeeld niet alleen het juridische perspectief een rol, maar ook ethiek en risicobenadering.

 

Wilt u in de Boardroom compliance- en integriteitactiviteiten (sterker) verankeren in uw organisatie? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit seminar. 

 
In dit seminar gaan wij in op de volgende punten:

  

  • Wat is bedrijfsethiek en risicobeheersing?
  • Kosten non-compliance; hoe vermindert men de risico's die voortvloeien uit het niet voldoen aan (internationale) wet- en regelgeving, bedrijfsnormen en maatschappelijke normen?
  • Communicatie en omgang met de toezichthouder in verschillende jurisdicties.
  • Wet- en regelgeving wordt steeds uitgebreider en veeleisender. Hoe blijft mijn organisatie in control op wet- en regelgeving, ook indien het opereert in meerdere jurisdicties (Curaçao, BES, St. Maarten, Aruba)?
  • Hoe vertaal ik compliance en integriteit effectief door naar beleid voor mijn organisatie?

 

U kunt zich kosteloos aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-seminar-compliance-integriteit-management-voor-de-boardroom-38921106076


Terug naar overzicht


NL | EN