Onze compliance consultants helpen organisaties bij het versterken van compliance en integriteit. Of het nu gaat om een hulpvraag van een klant, het opstellen of aanscherpen van compliancebeleid, het in kaart brengen van integriteitsrisico’s, het geven van bewustwordingssessies of compliance trainingen. Onze consultants zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, hebben een duidelijke visie, kennis en ervaring. Ze werken efficiënt, gedegen en met een brede blik.

Werkzaamheden

Adviseren

Naar aanleiding van een hulpvraag analyseert onze consultant de situatie van de klant. De consultant denkt mee met de klant en kijkt breder dan de vraag op zich. De huidige invulling van compliance en het kennisniveau binnen een organisatie bepalen waar te beginnen. De consultant brengt advies uit, maar het stopt niet bij een voorstel voor aanpassingen. Hij helpt ook bij de implementatie en biedt nazorg. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de interpretatie van de wet- en regelgeving voor de introductie van een nieuw product of het openen van een vestiging in een ander land dan het thuisland.

Geven van interne compliance trainingen

Een van de adviezen kan zijn het vergroten van de kennis van de medewerkers op het gebied van compliance. De consultant stelt, met kennis van de (situatie van de) organisatie, een zeer gericht opleidingsprogramma op en verzorgt de training.

Verzorgen workshop integriteit

Onze compliance consultants geven, vanuit hun passie voor compliance en integriteit, regelmatig sessies bij klanten om de integriteitsbewustwording van medewerkers te versterken. De aanleiding kan zijn een verzoek van de klant of het uitgebrachte advies.

SIRA (Systematische Integriteitsrisicoanalyse)

In alle fases van de SIRA kunnen onze consultants helpen. Ze doorlopen samen met jou de risicobeheercyclus en leggen dit vast. Denk hierbij aan het identificeren van scenario’s en scoren van bruto risico’s in relatie tot de risk appetite. Of aan het beoordelen van beheersmaatregelen op effectiviteit, wat nodig is om de netto risico’s te kunnen scoren.