Onze externe compliance officers zijn mensen uit de praktijk met jarenlange ervaring. Ze zijn als geen ander in staat om goed te luisteren naar wat er speelt in jouw organisatie. Zij weten welke eisen de wet- en regelgeving stelt. Ze durven nee te zeggen. En krijgen mensen in jouw organisatie mee in het vergroten van de integriteitsbewustwording.

werkzaamheden

Opstellen en implementeren van compliancebeleid en -procedures

Onze externe compliance officer stelt het compliancebeleid en de -procedures binnen jouw organisatie op of past het aan. De aanleiding hiervoor kan bijvoorbeeld zijn nieuwe/gewijzigde regelgeving of nieuwe inzichten op basis van bijvoorbeeld een risicoanalyse binnen jouw organisatie. Daarnaast biedt de externe compliance officer ondersteuning bij de implementatie van het aangepaste beleid en de aangepaste procedures of bij de overgang naar en het inrichten van nieuwe complianceprocessen.

Adviseren

De externe compliance officer geeft significant inhoudelijk advies over compliance-onderwerpen. Denk hierbij aan integriteitsmeldingen, privacygerelateerde onderwerpen of due diligence op klanten en (uitbestedings)partners inclusief de controle daarop. En natuurlijk ook vragen over het voldoen aan de wet- en regelgeving of het blijven voldoen hieraan bij veranderingen.

Trainen van medewerkers ter vergroting van bewustwording belang integriteit

Naast kennis van wet- en regelgeving op het gebied van compliance zijn de soft skills ook erg belangrijk. Dit zien we terug in het verzorgen van workshops bij onze klanten om intern de bewustwording van het belang van integriteit te vergroten.

Monitoren

De externe compliance officer ziet toe op en monitort de naleving van het compliancebeleid en de complianceprocedures.