Onze projectteams zijn volledig op elkaar ingespeeld en helpen onze klanten met extra kennis of capaciteit voor het wegwerken van een backlog of ad-hoc-themaonderzoeken. Als de expert in het adviseren, opzetten, managen en bemensen van compliance projecten helpen ze klanten bij alle soorten vraagstukken. Inclusief nazorg.

samenstelling projectteams

Op elkaar ingespeeld

Onze projectteams bestaan uit op elkaar ingespeelde mensen met verschillende expertises en verschillende rollen. De teams vormen een piramide van junior en senior analisten, QA-consultants (quality assurance), teamleads en een projectmanager. Iedere laag in de piramide heeft zijn eigen specifieke kennis en ervaring. De inhoudelijke kwaliteiten van onze mensen bepalen voor welke rol in het project ze geschikt zijn.

Goed evenwicht samenstelling team

De kracht van het projectteam, ofwel de piramide, valt of staat bij een goed evenwicht tussen de verschillende rollen ofwel lagen. Een laag weghalen uit het projectteam, bijvoorbeeld de senior analisten, brengt het team uit balans. Te veel senior analisten of te weinig junior analisten werkt ook niet. We zorgen voor een goed evenwicht met de juiste mensen per rol.

Hecht team

Onze mensen hebben vertrouwen in elkaar. Ze zijn kritisch maar ook respectvol naar elkaar, willen van elkaar leren en vormen zo een hecht team. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Met als resultaat een optimale samenwerking.

Eigen mensen met gezamenlijke passie

We zetten op projectteams onze eigen mensen in. Mensen met ons DNA. Mensen die een passie hebben voor integriteit, staan voor duurzaam en die praktisch ingesteld zijn.