Onze anti-fraude en anti-corruptie specialisten adviseren dagelijks organisaties over het voorkomen en herkennen van fraude en corruptie en hoe om te gaan met een incident. De kracht van het team zit in de diversiteit van de mensen: van certified fraud examiners en criminologen tot antropologen en oud-rechercheurs. Allemaal professionals uit de praktijk met jarenlange ervaring. Ze helpen jouw organisatie bij het bevorderen van een goede integriteitscultuur. Met een onbevooroordeelde en open blik.

Werkzaamheden

Hulp bij een incident

Is er een fraude- of corruptie-incident? Dan voert het team een onafhankelijk feitenonderzoek ofwel zelfonderzoek uit om te achterhalen wat er is gebeurd, hoe het heeft kunnen gebeuren en waarom de alarmbellen niet eerder zijn afgegaan. Met als resultaat: concrete handvatten voor het oplossen van het incident en het formuleren van preventiemaatregelen, voor nu en voor de toekomst.

Preventie van fraude en corruptie

Onze specialisten zijn er voor je bij het voorkomen van fraude en corruptie, in al zijn vormen. Ze helpen je bij het formuleren, het uitvoeren of het monitoren van preventiemaatregelen. Hoe ze dat doen? Dat is altijd maatwerk: met een aanpak gericht op jouw organisatie.

Versterken integriteitscultuur

Onze professionals zijn ervaren in het uitvoeren van cultuuronderzoek om de sfeer en omgangsvormen binnen jouw organisatie in kaart te brengen. Naar aanleiding van een signaal of omdat er behoefte is aan inzicht en duidelijkheid. Op basis van het onderzoek geven zij onafhankelijk advies over hoe de beoogde cultuur bereikt kan worden.

Geven van trainingen

Onze experts geven trainingen over de vele verschijningsvormen van fraude en corruptie en de signalen die relevant zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de preventie ervan. Voor medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en voor iedereen die zich wil specialiseren in anti-fraude en anti-corruptie. Ook geven ze trainingen om de bewustwording en openheid over (on)gewenst en integer gedrag binnen jouw organisatie te vergroten.