Best practice als referentie

Een van de banken op Curaçao wilde haar methodologie voor het vaststellen van het integriteitsrisico voor haar klanten laten evalueren. De vraag aan ons was expliciet om bij de evaluatie de huidige methodologie te vergelijken met wat wij als best-practice-aanpak zien op basis van onze ervaringen in Nederland.

Nauwe samenwerking tussen Team Caribbean en de consultants in Nederland voor een optimale inbreng van lokale kennis en best-practice-aanpak in Nederland.
Peter de Ruijter

Onze aanpak

Wij hebben alle documenten die gebruikt worden bij het vaststellen van het integriteitsrisico beoordeeld. Denk hierbij aan de werkinstructies, formulieren en checklijsten. Voor een compleet beeld van de methodologie in de praktijk, hebben wij uiteraard uitgebreid gesproken met de betrokken mensen binnen de bank. Bij onze evaluatie hebben we gekeken naar werkbaarheid, consistentie en effectiviteit en hoe dit zich verhoudt tot wat wij in Nederland als best practice zien op dit gebied.

Ons team op Curaçao heeft in nauwe samenwerking met onze consultants in Nederland de opdracht uitgevoerd. Deze samenwerking was essentieel omdat twee zaken belangrijk waren: het compliant zijn met de lokale wet- en regelgeving én de vergelijking met de best practice in Nederland.

Concrete aanbevelingen als resultaat

Zoals klanten van ons gewend zijn, hebben we ook voor deze klant maatwerk geleverd met het hoogste kwaliteitsniveau. Ons rapport ging verder dan een beschrijving van de gebruikte methodologie en algemene bevindingen. We gaven ook bevindingen op detailniveau, zoals onduidelijkheden (bijvoorbeeld missende definities) en inconsistenties. Daarnaast hebben we de klant concrete aanbevelingen gegeven voor verbeteringen.

Partner voor de toekomst

Onze aanpak en het resultaat waren doorslaggevend voor de klant om ook na deze opdracht weer voor Partner in Compliance te kiezen voor een aantal vergelijkbare opdrachten.

Lees verder over onze expertises, zoals:

Compliance consultancy CDD Compliance recruitment