Met dit artikel geven we je, aan de hand van een project dat we hebben gedaan bij een vastgoedbank, inzicht in hoe we een CDD-project aanpakken en wat je van ons kunt verwachten.

Aanscherping van wet- en regelgeving als aanleiding

Vanwege de aanscherping van de antiwitwasregelgeving met betrekking tot CDD wilde de vastgoedbank bestaande dossiers opnieuw laten beoordelen. De bank had zelf al de richtlijnen voor het beoordelen van nieuwe klanten geactualiseerd.

CDD-dossiers opnieuw beoordelen

De bank heeft ons gevraagd om voor zo’n 1.200 bestaande CDD-dossiers de klanten met commercieel vastgoed opnieuw te beoordelen. Eerder was de interpretatie van de wet- en regelgeving dat het voldoende was om aan te geven wat de herkomst van het eigen vermogen was. Met de kennis van nu is het inzicht dat ook bewijsvoering noodzakelijk is. De focus in de herbeoordeling lag daarom op de onderbouwing van de herkomst van eigen middelen/vermogen en de bestemming van de vrijgekomen liquiditeiten.

We hebben meer gedaan dan dossiers op orde brengen. Met onze inhoudelijke kennis en ervaring hebben we bestaande CDD-procedures en -werkinstructies kunnen optimaliseren. Zo bieden we echt meerwaarde voor de klant.
Daniëlle Koeckhoven

Multidisciplinair team en samen de lat bepalen

Zoals klanten van ons gewend zijn, hebben we ook op dit project een goed op elkaar ingespeeld projectteam ingezet. Een multidisciplinair team met junior-, medior- en senior CDD-analisten, financieringsspecialisten en een projectmanager. Met de projectmanager had de klant zijn vaste aanspreekpunt die de bank goed kent en die direct schakelt met de klantverantwoordelijke bij Partner in Compliance. Zoals bij elk project hebben we, vooral aan het begin, de lat bepaald voor de gewenste kwaliteit van de herbeoordeelde dossiers.

De start van de herbeoordeling was het in kaart brengen, door onze financieringsspecialisten, van de oorspronkelijk ingebrachte middelen. Op basis hiervan konden onze CDD-analisten de dossiers verder verrijken, onderzoek uitvoeren en de analyses schrijven, met als resultaat de aanbevelingen voor de benodigde risicocategorie. Onze senior CDD-analisten voerden vervolgens een 100% controle uit.

De eindverantwoordelijkheid voor CDD-dossiers ligt altijd bij de klant. Vanuit de bank heeft de operationeel manager daarom een tweede controle uitgevoerd. Echter voor complexe dossiers nam de CDD-commissie van de bank het uiteindelijke besluit over de indeling in de voorgestelde risicocategorie. De terugkoppeling hiervan aan ons projectteam heeft bijgedragen aan de betrokkenheid van ons team. Het is en blijft een kwestie van samenwerken.

Het resultaat: dossiers op orde, aangepaste CDD-instructies en een tevreden klant

Voor alle herbeoordeelde dossiers hebben we de benodigde risicocategorie vastgesteld. Als de herkomst van middelen/vermogen niet te verklaren was of een klant geen informatie wilde verstrekken was de aanbeveling om afscheid te nemen van de klant. Gedurende het project hebben we de bestaande CDD-procedures en -werkinstructies aangepast en herschreven. Op deze manier hebben we onze kennis en ervaring optimaal kunnen inzetten voor de bank.

De bank was erg tevreden over onze best-practice-aanpak, de geleverde kwaliteit en het behaalde resultaat. Vooral onze pragmatische insteek met oog voor de bedrijfsvoering van de bank, het luisteren naar de medewerkers, het continue overleg en de tussentijdse afstemming over de dossieropbouw werden positief gewaardeerd.

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van CDD? Neem contact met ons op.

Lees verder over onze expertises, zoals:

Compliance projecten CDD Transactiemonitoring