De financiële sector én daarbuiten

Compliance en integriteit zijn begrippen die vooral geassocieerd worden met de financiële sector. Logisch, want banken en verzekeraars zijn verplicht om de compliancefunctie in te vullen. Maar ook daarbuiten is het steeds belangrijker om compliant te zijn en integer te handelen. Vanwege de publieke opinie en de toename van toezicht. Dan komt de vraag, hoe ga je de compliance-taken inrichten?

Intern of extern?

Ga je de compliancefunctie intern invullen of (deels) uitbesteden (co-sourcen of outsourcen)? Vaak zijn kostenbesparingen bij deze keuze de grote drijfveer. Is dit de enige factor die een rol speelt? Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet zo is. Welke vragen zou jouw organisatie zich moeten stellen om te bepalen of de compliance functie intern of (deels) extern wordt ingevuld?

Kostenbesparingen zouden niet de belangrijkste factor moeten zijn bij de keuze voor een interne of externe compliance officer.
Henk Holt

De kwaliteit

Is het haalbaar om de functie kwalitatief goed in te vullen? De regels op het gebied van compliance wet- en regelgeving worden complexer en het toezicht hierop wordt steeds intensiever. Het is een uiteenlopend vakgebied. Is het realistisch om van een interne medewerker te verwachten dat hij volledige kennis heeft en alle wijzigingen op dit vakgebied volgt, analyseert en toepast? Of kun je beter uitbesteden en focussen op je corebusiness?

Wil jij jouw compliance-afdeling laten ondersteunen met actuele kennis en advies van onze compliance-experts? Of wil je om de kwaliteit te waarborgen de compliance-taken volledig uitbesteden?

Onafhankelijkheid

Binnen een financiële instelling is het verplicht om de compliancefunctie onafhankelijk en effectief in te richten. Als een interne compliance officer ook deels een andere functie heeft kan de onafhankelijkheid in gevaar komen. Dit speelt vooral bij kleinere organisaties die geen fulltime compliance officer nodig hebben. Een externe compliance officer is per definitie onafhankelijk.

De kosten

Natuurlijk zijn de kosten ook belangrijk. Organisaties kijken kritisch naar hun activiteiten. De vraag is: wat is verantwoord om in huis te doen en wat kunnen we beter uitbesteden? Ofwel: zijn de kosten voor een interne compliance officer te rechtvaardigen?

De continuïteit

Kun je de continuïteit van de compliancefunctie waarborgen met een interne compliance officer? Wat doe je als een van de compliance-medewerkers langere tijd niet aanwezig is of weggaat? Wat doe als er extra capaciteit nodig is voor een nieuw project of een vraag van de toezichthouder? Het inhuren van externe ondersteuning waarborgt de continuïteit qua kennis en capaciteit. Of het nu gaat om deels uitbesteden of geheel uitbesteden, ofwel co-sourcen of outsourcen.

Aan jou de keuze

Hoe kan jouw organisatie de compliancefunctie het meest effectief invullen? Welke keuze je ook maakt, de eindverantwoordelijkheid blijft bij jouw organisatie.

  • Wat is vanuit kosten en kwaliteitsaspect de beste keuze?
  • Is het haalbaar om de onafhankelijkheid van een interne compliance officer te garanderen?
  • Welke taken zijn zo met jouw organisatie verweven dat je ze helemaal niet wil of kan uitbesteden?
  • Hoe wordt het benodigde kennisniveau behouden?
  • Kun je met de interne capaciteit de continuïteit van de compliancefunctie waarborgen?
  • Wie is centraal aanspreekpunt voor de externe compliance officer in het geval van uitbesteden of co-sourcen?

Vragen waar geen standaardantwoorden op zijn. Vragen waar we je graag bij helpen.