Peter van Leusden, anti-fraude en anti-corruptie expert bij Partner in Compliance, aan het woord over hoe Partner in Compliance invulling geeft aan anti-fraude en anti-corruptie trainingen. Met als uitgangspunt dat integer zaken doen de norm moet zijn.

Voor wat voor trainingen op jouw expertisegebied kunnen klanten bij ons terecht?

Ons programma-aanbod van anti-fraude en anti-corruptie trainingen is breed. Altijd volledig afgestemd op de behoefte van de doelgroep. Een voorbeeld is een modulair opgebouwde training waarbij we starten met een algemeen deel over wat corruptie is en hoe je het herkent. Om daarna in te gaan op onderwerpen die specifiek spelen bij jouw organisatie. Voor bepaalde risico’s geven we diepte-trainingen. Bijvoorbeeld de risico’s waar mensen die werken in finance, zoals internal controllers, mee te maken kunnen krijgen.

Ook geven we trainingen over het belang van de bewustwording van de juiste tone at the top. Hierbij ligt de focus op het feitelijk leidinggeven. Is de top van jouw organisatie doordrongen van de eigen rol, hun bestuurdersaansprakelijkheid, de eigen verantwoordelijkheid bij de fraude- en corruptiebestrijding en de gevolgen van corruptie en fraude? In onze bewustwordingstraining ofwel awarenesstraining gaan we hier uitgebreid op in. We doen dat vanuit de overtuiging dat corruptiebestrijding begint met de juiste cultuur, de juiste governance. Uiteraard toegespitst op jouw organisatie.

Voor wie zijn de trainingen vooral geschikt?

Dat is heel breed. Je denkt misschien in eerste instantie aan compliance officers en medewerkers van een financiële afdeling en de backoffice van een organisatie in de private sector. Maar het is zeker ook interessant voor sales mensen — bijvoorbeeld als jouw organisatie internationaal werkt — of voor accountmanagers en medewerkers van de verkoopadministratie. Voor iedereen die een rol kan spelen in het voorkomen en onderkennen van (mogelijke) corruptie in de private sector, zowel nationaal als internationaal opererend. Denk hierbij aan organisaties die te maken hebben met offreren, tenders, aanbestedingen, agenten, tussenpersonen of offshore structuren. Ook kun je denken aan organisaties die handelen met landen of in sectoren waar corruptie vaak voorkomt.

Onze awarenesstrainingen zijn vooral geschikt voor de directie en de raad van commissarissen, omdat ze vooral vanuit tone at the top een belangrijke rol en verantwoordelijkheden hebben in de preventie en de bestrijding van fraude en corruptie.

Als expert bieden we ook trainingen aan mensen die dagelijks met anti-fraude en anti-corruptie bezig zijn. Mensen die een nog betere specialist willen worden. Bijvoorbeeld een opspoorder bij de overheid, een internal auditor, een controller of een CDD-analist.

Dus kort samengevat: we bieden trainingen aan het management, aan medewerkers die met corruptie of fraude te maken kunnen krijgen en aan de specialisten die dagelijks bezig zijn met het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie en daarin nog beter willen worden.

Wat zijn de onderwerpen die tijdens de trainingen aan bod komen?

De trainingen zijn altijd afgestemd op de kennisbehoefte en activiteiten van jouw organisatie. We geven maatwerktrainingen over:

  • Bewustwording en gedrag bestuur. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de invloed van een organisatiestructuur, escalatiemogelijkheden binnen de organisatie, politieke én juridische verantwoordelijkheid van bestuurders en bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Wat is corruptie? Om te kunnen bepalen wat corruptie is, is het essentieel om te starten met het kennen van je klanten en de organisaties waar je mee samenwerkt. Daarna gaan we in op het herkennen van fraude en corruptiesignalen, ofwel: hoe herken je corruptie en welke verschijningsvormen zijn er.
  • Handvatten voor het omgaan met corruptie als jouw organisatie hiermee wordt geconfronteerd.
  • Wat zijn de specifieke corruptie-indicatoren die relevant zijn voor jouw organisatie? Het kan gaan om transactie-gerelateerde indicatoren zoals een prijsstijging zonder commerciële redenen, werken met creditnota’s, zeer ongunstige leningen en facturen van een niet voor de hand liggende adviseur of dienstverlener. Ook geldstroom-gerelateerde indicatoren kunnen spelen bij jouw organisatie. Denk aan gesplitste provisiebetalingen, agent in land 1 en bankrekening in land 2, betalen aan een entiteit die geen onderdeel is van een transactie en een verhoging van de commissie. Leveren de omgeving of structuur van de bedrijven waar jouw organisatie mee samenwerkt corruptie-indicatoren op? Dan komen die ook aan bod. Denk aan offshore structuren, hoogrisicolanden en risicovolle sectoren.
  • Modules voor specialisten waarbij bepaalde fraude- en corruptierisico’s uitgediept worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is het zelf uitvoeren van opdrachten, die je in de training presenteert.

Hoe zien de trainingen eruit?

De trainingen kenmerken zich uiteraard door een hoge mate van interactie. Aan de hand van cases uit de praktijk van jouw organisatie, zoeken we naar parallellen van casussen die wij kennen en gaan we de diepte in. Op deze manier borgen en verhogen we de praktische toepasbaarheid van onze trainingen. In onze trainingen stemmen we de opzet en inhoud af op de doelgroep.

Voor directie en raad van commissarissen
In de training discussiëren we over vragen zoals: is het voor jou als bestuurder duidelijk wat het verschil is tussen politieke en juridische verantwoordelijkheid? Wat betekent de juridische aansprakelijkheid voor jou? Heeft jouw organisatie een code of conduct en een zerotolerancebeleid? Welke verantwoordelijkheden spelen hierbij voor jou als bestuurder? Wat is ‘organisatiecriminaliteit’ en wat is jouw rol als bestuurder hierin? Vraagt de maatschappij eigenlijk niet te veel van de toezichthouders zoals de raad van commissarissen? De focus ligt op het schetsen van de ontwikkeling en het overdragen van kennis over juridische verantwoordelijkheid.

Voor de medewerkers die met fraude en corruptie te maken kunnen krijgen
We bieden een algemene training met een interactief programma en bijvoorbeeld een corruptiespel. We besteden hierbij veel aandacht aan het begrip ‘schijn en wezen’. Corruptie komt zelden alleen voor. Het gaat vaak samen met valse facturen, valse contracten in de administratie en witwashandelingen om de geldstromen te verhullen. De vraag die speelt is: geeft de administratie een getrouw beeld van de werkelijkheid? Hoe kun je corruptie herkennen en welke vragen stel je om het te herkennen?

Na het algemene deel gaan we in op de verschillende verschijningsvormen van corruptie. Soms gaat het ‘slechts’ om vriendjespolitiek, maar het kan zich ook uiten in afpersing: “wil je betaald worden in lood of zilver?”. We staan uitgebreid stil bij de indicatoren die bij deze vormen van fraude en corruptie een rol kunnen spelen in jouw organisatie.

Voor de specialisten
Aan de specialisten die dagelijks bezig zijn met het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie en die daarin beter willen worden, bieden we een uitgebreide modulair opgebouwde training. We gaan de diepte in op de verschillende terreinen van corruptie en fraude. Aan de hand van casussen kijken we hoe corruptie kan ontstaan en welke structuren dan worden misbruikt voor corruptie. Denk aan offshore vennootschappen, de werking van een trust en handelsconstructies met diensten en commissiebetalingen.

We besteden aandacht aan de ernst en omvang van corruptie. Welke organisaties (wereldwijd) zijn actief in de bestrijding van corruptie? Hoe ziet een corruptieonderzoek door de overheid eruit? Waar krijgt een organisatie mee te maken als het geconfronteerd wordt met corruptie? Wat kunnen ze doen om dit te voorkomen? De casussen die we uitdiepen zijn casussen die in de publiciteit zijn geweest. Onderdeel van de training is ook het zelf onderzoek doen naar casussen.

Onze eigen mensen geven de trainingen. Mensen uit de praktijk, mensen die dagelijks bezig zijn met customer due diligence.
Peter van Leusden

Wat doet Partner in Compliance ánders in haar trainingen?

Onze eigen mensen geven de trainingen. Mensen uit de praktijk, mensen die dagelijks bezig zijn met customer due diligence. We hebben onze eigen anti-fraude en anti-corruptie expert met FIOD-ervaring in huis.

We benaderen corruptiebestrijding vanuit een brede context. Het gaat niet alleen om die ene deal of verdachte betaling. Het gaat erom dat jouw organisatie haar klanten en relaties al bij onboarding in beeld heeft. Dat je dat beeld up-to-date houdt en zo de transacties veel beter kan monitoren en beoordelen. Daarbij is het van belang dat een organisatie niet alleen een adequaat beleid heeft op het gebied van compliance, maar dit ook naleeft. Vanuit dit totaalplaatje benaderen wij corruptiebestrijding op alle niveaus binnen jouw organisatie.

Op alle terreinen van compliance heeft Partner in Compliance specialisten in dienst. Of het nu gaat om compliance officers, CDD-analisten, transactiemonitoring-analisten of FIOD-rechercheurs — met deze specialisten delen we in onze trainingen kennis met jou. Dat gaat verder waar andere trainingen stoppen.

> Meer informatie over opleidingen.