In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren wij onze mensen om zich in te zetten als vrijwilliger. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is voor de samenleving én voor onze mensen. Door de gelegenheid te bieden om maatschappelijk betrokken actief te zijn, dragen we bij aan hun mentale vitaliteit. Ze zijn met recht trots op wat ze voor anderen kunnen doen en dat doen ze met plezier.

Voorbeelden van projecten in december

Onze mensen hebben zich aangemeld voor twee vrijwilligersprojecten voor ouderen. In verpleeghuis Vreugdehof, Amsterdam en in zorgcentrum Bezuidenhout, Den Haag. De middag in Amsterdam was de keuze van een groep nieuwe collega’s. Zij hebben de dag zelf georganiseerd. Wat een goed begin!

We zijn trots op onze mensen die zich, in het kader van MVO, een aantal dagen per jaar inzetten als vrijwilliger.
Xanne-Li van der Veen

Gezellige middag samen kerststukjes maken

Een enthousiaste groep ging op bezoek bij verpleeghuis Vreugdehof in Amsterdam-Zuid. Samen met de bewoners werden één-op-één kerststukjes gemaakt. Sommige kerststukjes waren beter gelukt dan andere, maar aan gezelligheid en aandacht ontbrak het niet!

Kerstdiner voor en met ouderen

Stichting Present Den Haag heeft een kerstdiner georganiseerd voor de bewoners van zorgcentrum Bezuidenhout. Een groep vrijwilligers heeft geholpen bij een uitgebreid vijfgangen kerstdiner in het restaurant van het zorgcentrum. Van het helpen in de keuken tot het uitserveren van de gerechten. Er mocht meegegeten worden en dat was een mooie gelegenheid om een praatje te maken met de bewoners. Wat kun je hiermee een verschil maken voor de ouderen! Iets om trots op te zijn.

Voor de ouderen en voor onze mensen waren het geslaagde vrijwilligersdagen!