Klantbelang centraal in de financiële sector

Het klantbelang centraal stellen is randvoorwaarde voor het vertrouwen van de klant en voor de invulling van de zorgplicht in de financiële sector. Het is één van de belangrijkste speerpunten voor toezichthouders om het vertrouwen in de financiële sector duurzaam te herstellen. Om het klantbelang centraal te stellen moet eerst worden bepaald wat het belang van de klant is. Hiervoor is informatie nodig, zoals persoonsgegevens.

Wel of geen dilemma

Een terugkerende discussie is dat de AVG een effectieve uitvoering van het klantbelang centraal in de weg kan staan. Er wordt ook wel gesproken van een dilemma tussen klantbelang centraal stellen en het waarborgen van de privacyrechten van betrokkenen zoals beschreven in de AVG. Volgens ons is de AVG niet bedoeld om de uitvoering van klantbelang centraal te belemmeren of lastiger te maken dan onder de Wbp, maar om meer transparantie te geven over het gebruik van persoonsgegevens.

In onze ogen is er geen dilemma tussen klantbelang centraal stellen en privacy. Het dilemma ontstaat als persoonsgegevens gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn opgevraagd.
Joop Jansen

Invulling zorgplicht

Invulling van de wettelijke zorgplicht kan een grondslag zijn om persoonsgegevens te verwerken, mits is voldaan aan de overige wettelijke vereisten.

Meer informatie

Lees onze whitepaper ‘Privacy hand in hand met klantbelang centraal’ voor een uitgebreide uiteenzetting van onze visie. We geven hierin ook een samenvatting van de bepalingen uit de AVG gerelateerd aan klantbelang centraal.

Heb je vragen over wat wel of niet kan binnen de privacywetgeving in relatie tot klantbelang centraal? Neem dan contact met ons op voor advies. Wij zijn ook op dit gebied jouw Partner in Compliance.