Voorkeur voor eigen mensen

Het uitvoeren van CDD-werkzaamheden is nauw verbonden met de normen en waarden van de eigen organisatie. Wij zien de werkzaamheden daarom als onderdeel van ‘business as usual’. Het ligt, vinden wij, voor de hand om deze werkzaamheden door eigen mensen uit te laten voeren. Onder eigen regie.

Wanneer uitbesteden overwegen?

We zien in de praktijk vier redenen om CDD-werkzaamheden wél uit te besteden:

  1. structurele behoefte aan specialistische kennis op ad hoc basis
  2. achterstand uit het verleden
  3. krappe deadline
  4. structureel te hoge werklast voor de eigen mensen.

De inrichting van het uitbesteden verschilt per reden. Hieronder lees je onze visie.

Hoe uitbesteden inrichten?

Structurele behoefte aan specialistische kennis op ad hoc basis
Is binnen jouw organisatie de bezetting op orde, maar is het door de vele veranderingen in de wet- en regelgeving lastig voor de interne afdeling om bij te blijven? Dan kan uitbesteden uitkomst bieden om de kennis en vaardigheden van jouw mensen aan te vullen. De interne afdeling blijft in control en maakt alleen gebruik van een externe partij, zoals Partner in Compliance, wanneer dat nodig is. Dit noemen we co-sourcen. We kunnen de vaardigheden en kennis van jouw medewerkers door coaching verder ontwikkelen, terwijl jouw organisatie verder zoekt naar een structurele oplossing.

Bij achterstand uit het verleden
De praktijk heeft uitgewezen dat je een achterstand het beste kunt wegwerken door een project in te richten. Bij onvoldoende interne capaciteit voor een projectteam kun je een extern projectteam inzetten. Het uitbesteden van de werkzaamheden heeft zo een duidelijk begin (de backlog) en eind (openstaande dossiers zijn afgehandeld). Tegelijkertijd kunnen de eigen mensen zich focussen op nieuwe dossiers, op de onboarding van nieuwe klanten.

Bij een krappe deadline
Is er een deadline die het onmogelijk maakt om intern de benodigde CDD-werkzaamheden uit te voeren? Bijvoorbeeld een deadline van een toezichthouder? Ook dan zien we in de praktijk vaak dat er een project wordt ingericht met een extern projectteam. De eigen mensen kunnen zich dan focussen op de reguliere activiteiten. Het externe projectteam focust zich op de werkzaamheden die voortvloeien uit de aanvullende vraag van de toezichthouder. Het is van belang dat het externe projectteam kennis van zaken heeft en snel kan starten. Gebaseerd op best practice, wat tijdswinst oplevert.

Ook al ligt het voor de hand om CDD onder eigen regie te doen, het is niet altijd de beste oplossing.
Maarten C. de Jong

Bij structureel te weinig capaciteit
Zijn er structureel te weinig mensen om nieuwe dossiers te beoordelen? Dan kun je overwegen om extra mensen in te zetten. Via een uitzendbureau of een detacheerder. De eindregie blijft bij jouw organisatie.
Deze extra mensen kunnen handig zijn voor de simpele checks, het standaard werk. Ofwel het voorbereidende werk voor de CDD-analist. Bij jouw organisatie in huis. Denk hierbij aan het opvragen van klantinformatie en dossiercontrole voor natuurlijke personen. Een specialistisch compliance bureau, zoals Partner in Compliance, kan deze mensen begeleiden, zorgen dat het werk efficiënt gedaan wordt en dat voldaan wordt aan de eisen vanuit wet- en regelgeving. Een specialistisch bureau kan, anders dan een detacheerder of uitzendbureau, de CDD-analisten en Quality Assurance-consultants leveren die noodzakelijk zijn voor de volledige beoordeling van dossiers. Een gespecialiseerd bureau biedt het voordeel dat de werkwijze direct getoetst wordt en de procedures op de werkvloer geoptimaliseerd worden. 

Welke aanpak is het beste voor jouw organisatie?

Op deze vraag is geen standaardantwoord te geven. We helpen je graag als gespecialiseerd bureau bij het beantwoorden van de vraag wat voor jouw organisatie de beste aanpak is.

Lees verder over onze expertises, zoals:

CDD Compliance projecten Compliance consultancy