Wetsvoorstel Wet Transparant Toezicht Financiële Markten

21 juni 2016

Momenteel kunnen toezichthouders alleen de consument waarschuwen bij zware overtredingen van de Wft. Het nadeel hiervan is dat de consument dus niet wordt gewaarschuwd bij lichtere overtredingen. Daarnaast is de mogelijkheid tot reactie van de toezichthouder bij informatie verstrekking en bijbehorende naamsvermelding, niet helder geregeld in de wet.

 

Het wetsvoorstel brengt daarin de volgende veranderingen:

  • Toezichthouders krijgen een uitgebreide mogelijkheid om een openbare waarschuwing uit te vaardigen.
  • DNB en AFM krijgen de bevoegdheid om namen van afzonderlijke instellingen bekend te maken, wanneer zij resultaten van themaonderzoeken naar de mate van naleving en risico’s voor de naleving, bekend maken.
  • Toezichthouders krijgen de mogelijkheid te reageren op mededelingen van instellingen over het toezicht.
  • Er komt een grondslag voor DNB om kerncijfers van banken te publiceren bij AMvB.

  

Doordat toezichthouders nu nieuwe bevoegdheden hebben tot de publicatie van informatie, verwacht de overheid dat dit gaat leiden tot meer transparantie op de financiële markten.

  

Voor meer informatie


Terug naar overzicht


NL | EN