Partner in Compliance expert op het gebied van privacy en gegevensbescherming

De verwevenheid van organisaties met de digitale wereld is allang niet nieuw meer. De enorme hoeveelheid data die wordt verwerkt, biedt organisaties waardevolle inzichten. Met name door de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Daarentegen brengt het ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Wij zien dat organisaties ondanks veel inspanningen de gegevensbescherming nog niet voldoende op orde hebben, waarmee de kans op digitale incidenten toeneemt.

Waar eerder de focus bij gegevensbescherming vooral lag op het privacy-aspect en het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is het nu veel breder. We zien dan ook, door de grote afhankelijkheid van data en de bredere inzet van AI, een verschuiving naar een meer geïntegreerde benadering van gegevensbescherming. Ook vanuit wetgeving zijn er aanpassingen vereist op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan de Digital Operational Resilience Act (DORA) voor de financiële sector, waarbij de verantwoordelijkheid voor het cybersecuritybeleid bij bestuurders is komen te liggen.

Het waarborgen van zowel privacy als databeveiliging is essentieel geworden om de toegenomen cyberrisico’s te mitigeren. Heb je behoefte aan ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensbescherming? Dan is Partner in Compliance er voor jou!

Hoe werken wij?

Vanuit de relatie
Wij zijn er voor iedere organisatie. Of je zelf veel expertise in huis hebt of juist (nog) niet. We staan voor betrokkenheid en goede kwaliteit. Je hebt bij ons je vaste aanspreekpunt die jouw organisatie kent. We zijn persoonlijk in ons contact en werken nauw samen met jou als klant.

Breder kijken
We vinden het belangrijk om jouw organisatie goed te leren kennen. Dat is nodig om de hulpvraag goed te kunnen doorgronden en beantwoorden. Hierbij is, vinden wij, inzicht in het huidige privacy- en gegevensbeleid en de beschikbare kennis noodzakelijk. Ook kijken we proactief breder dan de vraag. Als we een ander probleem zien of als er wijzigingen in wet- en regelgeving aankomen, dan nemen we dat mee in onze oplossing.

Wat bieden wij?

We benaderen in onze dienstverlening privacy en gegevensbescherming als één geheel. Het één kan immers niet los van het ander worden gezien. We bieden jouw organisatie een totaaloplossing, of het nu gaat om advisering, projecten, training of crisismanagement.

Advisering
Je kunt bij ons terecht voor advies op het totale gebied van privacy en gegevensbescherming. Dat gaat zeker verder dan advies over het toepassen van de privacywetgeving en het implementeren van privacy-beheersmaatregelen. Denk aan ondersteuning op het gebied van data-compliance, inclusief het uitvoeren van quickscans en risicoanalyses. Ook bieden we advies over het effectief en veilig inzetten van AI zonder dat het de integriteit van jouw organisatie kan beschadigen. Zo zou de inzet van AI in een zelflerend systeem bijvoorbeeld kunnen leiden tot verkeerde of bevooroordeelde conclusies, wat zelfs discriminatie zou kunnen veroorzaken.

Ons advies gaat verder dan wát er gedaan moet worden. We vertellen ook hóe, op basis van best practices. Ook kunnen we je, als je dat wilt, helpen bij het ‘hoe’: de implementatie. We bieden je een totaaloplossing bij vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Training
We verzorgen trainingen om de bewustwording en kennis op het gebied van privacy en gegevensbescherming te vergroten. Onze trainingen zijn volledig afgestemd op de kennisbehoefte, activiteiten en actualiteit van jouw organisatie. We bieden veel ruimte om eigen casussen en dilemma’s te bespreken. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kun je ons aanbod aan trainingen met open inschrijving bekijken.

Projecten
We kunnen ondersteuning bieden bij privacy- en/of cybersecurityprojecten of deze volledig uit handen nemen door een multidisciplinair projectteam. Ook kunnen we jouw compliance-afdeling, privacy officer en bedrijfsjuristen ondersteunen of de taken van de privacyfunctionaris volledig invullen als dit intern niet haalbaar is. Heb je ondersteuning nodig bij de communicatie met interne of externe partijen, zoals consumentenorganisaties, overheidsinstellingen en toezichthouders (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens)? Ook dan zijn wij er voor jou.

Crisismanagement
Vroeg of laat krijg je als organisatie te maken met een privacy- of cybersecurity-incident, zoals een ransomware-aanval, DDoS-aanval, online fraude of datalek. Het overkwam een Nederlandse bank: met AI was er een deepfake gemaakt waarin de CEO een medewerker vraagt om een geldbedrag over te maken. Bij een incident is het cruciaal dat jouw organisatie voldoende veerkrachtig is, waardoor de impact van het incident minimaal is en de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd. Wij bieden ondersteuning bij zowel crisiscommunicatie als het opstellen en testen van crisisbeleid, waaronder een bedrijfscontinuïteitplan en disaster recovery plan. Zo ben je als organisatie goed voorbereid om te handelen bij allerlei verschillende digitale incidenten. Ook bijvoorbeeld bij een datalek ontstaan door het ‘onbewust’ uploaden van persoonsgegevens in ChatGPT.

Wat is het voordeel van samenwerken met ons?

Pragmatisch
Wij kunnen vanuit onze jarenlange ervaring en expertise jouw organisatie ondersteuning bieden bij alle vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Onze aanpak is altijd pragmatisch met oog voor jouw business.

Totaaloplossing
Onze diensten bieden we aan in de vorm van een totaaloplossing. Zo sluiten we optimaal aan op de behoefte van elke organisatie. Op maat. Je kunt kiezen wat het beste bij jouw organisatie past. We zijn er continu voor jou. Maar jij bepaalt wanneer.