DNB lanceert Meldpunt Misstanden

12 februari 2016

Vandaag opent de DNB het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector.

 

Met het geopende meldpunt Misstanden wil DNB  een extra ingang bieden ter voorkoming of ter beëindiging  van misstanden in de financiële sector.

 

Het zijn veelal de professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridische dienstverleners die in aanraking kunnen komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling. Hierbij kunt u denken aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering.

 

Bij de betreffende instelling waar het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden niet goed mogelijk is staat het loket Meldpunt Misstanden open. Hierbij valt te denken aan een instelling die geen klokkenluidersregeling heeft, de melder gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen, of als er bij de instelling onvoldoende opvolging wordt gegeven wanneer er een rechtstreekse melding wordt gedaan.

 

Aanpak van financieel-economische criminaliteit 
Onderdeel van het integriteitstoezicht van DNB dat zich richt op een schone en integere financiële sector is het nieuwe Meldpunt en de aanpak van financieel- economisch criminaliteit. Naast de bovengenoemde zaken zoomt dit integriteitstoezicht ook in op het voorkomen van: handel met voorwetenschap, niet naleven van sancties en ander crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

 

Financieel-economische criminaliteit is echter geen statisch begrip. Met de tijd komen er steeds nieuwe verschijningsvormen aan de oppervlakte. Voorbeelden hiervan zijn de manipulatie van financiële benchmarks (LIBOR-fraude), cybercrime, en vastgoedfraude.

 

Financieel-economische criminaliteit is lastig op te sporen doordat zij vaak onopgemerkt plaatsvindt. Het Meldpunt Misstanden moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij de DNB aan te kaarten. Toezichtprofessionals van DNB starten waar nodig een onderzoek voor het beoordelen van de meldingen. 

 

 

Bron: DNB


Terug naar overzicht


NL | EN