Nieuwsberichten van Partner in Compliance

Meldpunt Misstanden, klokkenluiders en DNB

10 februari 2016

De Nederlandsche Bank (DNB) moedigt werknemers bij financiële instellingen aan om misstanden bij de DNB te melden, zo blijkt uit recente nieuwsbrieven.
Dit nieuwe klokkenluiderssysteem staat los van de interne klokkenluidersregeling van de DNB ( voor het eigen personeel) en van de mogelijkheid van iedere burger om meldingen aan DNB te doen. Er komen steeds meer klokkenluidersregelingen, daarom past dit systeem ook goed in de algemene trend. Hierbij wordt verwezen naar het bericht over de klokkenluidersinitiatieven.
Lees meer >

Ontbijtsessie ISO 19600 Curacao

21 januari 2016

INHOUDS ONTBIJTSESSIE

Compliance Risk Management op basis van ISO 19600 norm.
Bent u in control?

Graag nodigen wij u uit voor één van onze Risk & Compliance ontbijtsessies, welke wij meerdere malen per jaar organiseren. Ons doel is het kennisniveau op diverse onderwerpen te verbeteren en dialoog tussen professionals in het veld op gang te brengen. Partner in Compliance en CDDS bieden u de ontbijtsessie kosteloos aan. Lees meer >

Privacy compliance: nieuwe privacy-verordening goedgekeurd door de EU

21 januari 2016

Al enige tijd werkt Europa aan nieuwe regelgeving rond privacy en (de bescherming van) persoonsgegevens. Vorige maand kwam de Europese Unie tot een akkoord omtrent de definitieve tekst van de privacy-verordening. De vastlegging van deze definitieve tekst zorgt ervoor dat er binnen Europa behoorlijk wat wijzigingen zullen plaatsvinden op het gebied van privacy. Wat gaat er nu precies veranderen? Hieronder een korte uitleg van een aantal belangrijke wijzigingen. Lees meer >

DNB MELDPUNT MISSTANDEN VOOR PROFESSIONALS VAN START

6 januari 2016

Professionals in de financiële sector kunnen (vermoedens van) ernstige overtreding van wet- en regelgeving melden bij het DNB Meldpunt Misstanden. Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering. Lees meer >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


NL | EN